Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSD đất số BV 881025 số vaò sổ CH 02281 do UBND huyện Cư Mgar ký ngày 23/12/2014 cấp cho ông Y DJiol và bà H Mri Ê Ban (07/11/2018)

Thông báo 428/TB-VPÐKÐÐ tỉnh về việc hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSD đất số BV 881025 số vaò sổ CH 02281 do UBND huyện Cư Mgar ký ngày 23/12/2014 cấp cho ông Y DJiol và bà H Mri Ê Ban

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn