Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSD đất số CB 694483, số vào sổ CH 04803 ngày 23/9/20196 của UBND huyện Cư Mgar cấp tại thửa 41, tờ BĐ 79 tọa lạc tại xã Quảng Hiệp, huyện Cư Gar, tỉnh Đăk Lăk (23/11/2018)

Thông báo số 153/TB-VPÐKÐÐ về việc hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSD đất số CB 694483, số vào sổ CH 04803 ngày 23/9/20196 của UBND huyện Cư Mgar cấp tại thửa 41, tờ BĐ 79 tọa lạc tại xã Quảng Hiệp, huyện Cư Gar, tỉnh Đăk Lăk

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn