Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSD đất số CH 530121 số vào sổ CS 04594 của UBND huyện Cư Mgar cấp ngày 10/3/2017 cho bà Vòng Si Múi (23/11/2018)

Thông báo số 186/TB-VPÐKÐÐ về việc hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSD đất số CH 530121 số vào sổ CS 04594 của UBND huyện Cư Mgar cấp ngày 10/3/2017 cho bà Vòng Si Múi

Các tin khác

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn