Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSD đất số vào sổ 322577 theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 15/8/201 của UBND huyện Cư Mgar cấp cho hộ ông Trần Ngọc Hoàng và bà Lê Thị Vân (05/11/2018)

Thông báo số 419/TB-VPÐKÐÐ ngày 25/10/2018 của Văn phòng Ðăng ký đất đai tỉnh về việc hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSD đất số vào sổ 322577 theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 15/8/201 của UBND huyện Cư Mgar cấp cho hộ ông Trần Ngọc Hoàng và bà Lê Thị Vân

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn