Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSD đât số vào sổ 47955/BH-01 cấp theo Quyết định số 680/QĐ-UB của UBND huyện Cư Mgar ký ngày 17/10/1994 cho hộ ông Y sũn H Mõk (23/11/2018)

Thông báo số 303/TB-VPÐKÐÐ về việc hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSD đât số vào sổ 47955/BH-01 cấp theo Quyết định số 680/QĐ-UB của UBND huyện Cư Mgar ký ngày 17/10/1994 cho hộ ông Y sũn H Mõk

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn