Về việc nộp thuế điện tử (17/01/2018)

Công văn số 3813/CV-BCĐCTTNSNN ngày 13/12/2017 của Ban chỉ đạo đôn đốc thu thuế và CTTNSNN V/v nộp thuế điện tử.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn