Vv phối hợp triển khai Chương trình khám sàng lọc bệnh tim mạch (07/11/2018)

Công văn số 2766/SYT-KHNVY ngày 05/11/2018 của Sở Y tế v/v phối hợp triển khai Chương trình khám sàng lọc bệnh tim mạch

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn