Xã CưDliêM'nông khó đạt tiêu chí số 17 về môi trường (25/07/2017)

Hiện nay xã CưDliêM'nông đang tập trung phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí để đến cuối năm 2017 đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau, tiêu chí số 17 về môi trường ở xã CưDliêM'nông rất khó hoàn thành.

Hiện tại xã CưDliêM'nông chưa có công trình cấp nước sạch cho người dân nông thôn, lâu nay nhân dân trên địa bàn xã chủ yếu sử dụng nguồn nước giếng là chính. Đồng thời đến nay xã CưDliêM'nông chưa xây dựng được bãi chôn lấp rác tập trung, người dân tự xử lý rác thải sinh hoạt bằng cách chôn lấp hoặc đốt trong vườn nhà. Đặc biệt hiện nay trên địa bàn xã CưDliêM'nông có tới 13 cơ sở kinh doanh lò đốt than củi trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường nặng nề nhưng chưa được di dời đến vị trí khác theo quy định. Xã CưDliêM'nông hiện có khu chợ tạm tại trung tâm, chưa được đầu tư xây dựng theo đúng quy chuẩn, nên việc xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường giải quyết chưa được triệt để…

Từ nay đến cuối năm 2017 thời gian không còn nhiều, nên đây chính là những khó khăn bất cập cần được chính quyền và nhân dân  địa phương sớm giải quyết để đạt các nội dung trong tiêu chí số 17 về môi trường trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới ./.

H Xiu

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn