Xã Ea Drơng huy động nhân dân đóng góp được gần 520 triệu đồng xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn (10/08/2018)

Từ đầu năm 2018 đến nay xã Ea Drơng đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân phát huy nội lực, tích cực tham gia đóng góp cùng chính quyền địa phương từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn.

Kết quả xã Ea Drơng đã vận động nhân dân tham gia đóng góp được gần 520 triệu đồng để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Trong đó đồng bào buôn Tah B tham gia đóng góp 41,8 triệu đồng; đồng bào buôn Yong A đóng góp 53,3 triệu đồng; đồng bào  buôn Yong B đóng góp 22 triệu đồng; nhân dân ở thôn Phú Phong đóng góp 135 triệu đồng; nhân dân thôn Tân Phú đóng góp 83 triệu đồng; nhân dân thôn Đoàn Kết tham gia đóng góp hơn 137,4 triệu đồng. Từ ngân sách Nhà nước và sự tham gia đóng góp tích cực của quần chúng nhân dân, xã Ea Drơng đã đầu tư từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn và thiết chế văn hóa ở cơ sở theo chuẩn nông thôn mới.

Một tuyến đường ở Buôn Yông (xã Ea Drơng) đang được thi công

Đến thời điểm hiện nay xã Ea Drơng đã cơ bản đạt 16/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ nay đến cuối năm 2018 xã Ea Drơng phấn đấu đạt thêm tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Đồng thời tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đóng góp để cùng chính quyền địa phương xây dựng và nâng cấp khoảng 5,5km đường giao thông nội vùng ở buôn Tah B, buôn Gram B, buôn Yông và buôn Yông B./.

S.Pa

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn