Xã Ea Tar vận động xây dựng quỹ vì người nghèo được 40 triệu đồng (18/09/2018)

Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua lao động sản xuất, tích cực trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước - từ đầu năm đến nay Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Tar còn vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng quỹ vì người nghèo để thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương.

Qua đó Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Tar đã huy động cán bộ, đảng viên, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tham gia xây dựng quỹ vì người nghèo được trên 40 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này và lồng ghép với các nguồn vốn huy động khác, xã Ea Tar đã hỗ trợ xây dựng được 15 nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng (nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà 167) ở xã Ea Tar trong thời gian qua đều được xây dựng theo mô hình nhà cấp IV, có diện tích sử dụng tối thiểu từ 38 m2 trở lên…

Hoạt động tình nghĩa này đã kịp thời giúp cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ea Tar ổn định chốn ở, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Công Phong

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn