Xã Quảng Hiệp ra mắt mô hình CLB “Thanh niên nói không với ma túy” (12/09/2019)

Sáng ngày 10/9/2019, Đoàn Thanh niên xã Quảng Hiệp đã tổ chức lễ ra mắt mô hình câu lạc bộ "Thanh niên nói không với ma túy" tại thôn Hiệp Đạt.

Được biết thôn Hiệp Đạt xã Quảng Hiệp là địa bàn giáp ranh với xã Cư M'gar, xã Ea M'nang và Ea H'đing nên tình hình an ninh trật tự khá phức tạp, nguy cơ phát sinh việc vận chuyển, tàng trữ và sử dụng ma túy khá cao. Vì vậy Đoàn Thanh niên xã Quảng Hiệp đã vận động thành lập và ra mắt câu lạc bộ "Thanh niên nói không với ma túy" tại thôn Hiệp Đạt. Buổi lễ ra mắt đã thông qua Quyết định thành lập câu lạc bộ, quyết định thành lập Ban chủ nhiệm, Quy chế hoạt động và danh sách hội viên. Theo đó câu lạc bộ "Thanh niên nói không với ma túy" ở thôn Hiệp Đạt có 10 thành viên tham gia do anh Đàm Văn Minh làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ đi vào hoạt động sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên-thanh thiếu và các tầng lớp nhân dân địa phương tự giác thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương. Đồng thời chủ động xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm, điển hình tiên tiến về an ninh trật tự và phòng chống ma túy, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong công tác, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, xây dựng địa bàn dân cư an toàn, lành mạnh.

Sau buổi lễ ra mắt, Đoàn Thanh niên xã Quảng Hiệp đã vận động tổ chức trồng được trên 100 cây cau dọc các tuyến đường ở thôn Hiệp Đạt nhằm tạo cảnh quan môi trường, xanh, sạch, đẹp, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới ./.

H Xiu

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn