Chương trình xây dựng nông thôn mới

Xã Quảng Hiệp đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới ()

Nhờ đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Quảng Hiệp đã và đang tạo nên nền tảng hạ tầng vững chắc, có thêm điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát huy lợi thế

Buôn Sút M'rang - xã Cư Suê bê tông 800m đường giao thông ()

Vừa qua, nhân dân buôn Sút M'rang - xã Cư Suê đã tiến hành thi công 800 m đường bê tông trục chính trong buôn với kinh phí đầu tư xây dựng 802 triệu đồng.

Xã Ea Drơng xây dựng quỹ “ngân hàng bò địa phương, chung tay xây dựng NTM” được 10 triệu đồng ()

Chương trình hỗ trợ cho người nghèo nuôi bò sinh sản là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực ở khu vực nông thôn.

Xã CưDliêM'nông khó đạt tiêu chí số 17 về môi trường ()

Hiện nay xã CưDliêM'nông đang tập trung phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí để đến cuối năm 2017 đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Thôn 7 - xã Ea Kiết huy động nhân dân đóng góp tiền tỷ làm đường giao thông ()

Thực tế từ việc triển khai làm đường giao thông nông thôn ở thôn 7 - xã EaKiết cho thấy khi lòng dân đồng thuận thì không có việc gì khó.

Xã Ea M'nang đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông nông thôn ()

Do xã Ea M'nang có địa bàn rộng, có gần 07 km đường trục thôn, gần 40 km đường ngõ xóm và 89 km đường nội đồng là đường đất.

Vài ghi nhận từ phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Ea Tul ()

Những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, đã đưa xã Ea Tul từ một xã có điểm xuất phát thấp đã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Xây dựng được 04 công trình sân bóng chuyền thanh niên ()

Hưởng ứng phong trào tuổi trẻ Cư M'gar chung tay xây dựng nông thôn mới - từ đầu năm 2017 đến nay huyện Đoàn Cư M'gar đã huy động các nguồn lực triển khai xây dựng được 04 công trình sân bóng chuyền thanh niên.

Thôn 1 B xã Ea Mnang - nơi có nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất mở đường ()

Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và nhất là việc nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn - trong thời gian qua, nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Ea M'nang đã tự nguyện tham gia hiến đất để làm đường

Đồng bào xã Ea Tul đã tự nguyện tham gia đóng góp trên 10,3 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới ()

Với sự hỗ trợ tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng-chính quyền, đến nay xã Ea Tul đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới và đã được UBND tỉnh Đắk Lắk công nhận đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới.

Nhân dân thôn An Phú xã Ea Drơng tham gia đóng góp 580 triệu đồng xây dựng nông thôn mới ()

Từ nguồn vốn huy động trong nhân dân, thôn An Phú - xã Ea Drơng đã đầu tư nâng cấp và sửa chữa được 05 tuyến đường giao thông nội vùng

Xã CuôrĐăng: Huy động nhân dân đóng góp được 50 triệu đồng xây dựng nông thôn mới ()

Trong thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Cuôr Đăng tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trên địa bàn.

20 hộ dân tại thôn An Phú đóng góp tiền bê tông hóa tuyến đường nông thôn ()

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, thời gian qua, nhiều gia đình trên địa bàn huyện đã đóng góp vốn và ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Đồng bào Sút M'rư xã Cư Suê hiến gần 1.230 m2 làm đường giao thông nông thôn ()

Cùng với các khu dân cư khác trên địa bàn, thời gian qua, đồng bào buôn Sút M'rư xã Cư Suê cũng đã tích cực tham gia đóng góp hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới do địa phương phát động.

03 tháng đầu năm 2017 xã Ea H'đing đầu tư hơn 267 triệu đồng tu sửa, nâng cấp đường giao thông ()

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong 03 tháng đầu năm 2017, xã Ea H'đing đầu tư hơn 267 triệu đồng để tu sửa, nâng cấp được 07 km đường giao thông nông thôn, trong đó nguồn vốn nhân dân đóng góp trên 175 triệu đồng.

Xã Quảng Hiệp đầu tư 97,5 triệu đồng xây dựng giao thông nông thôn ()

Đến thời điểm hiện nay, Quảng Hiệp đã cơ bản hoàn thành và đạt được 16/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 03 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí về hộ nghèo, tiêu chí về giao thông và tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.

Xã Ea M'nang vượt qua “nút thắt” về vấn đề môi trường ()

Tiêu chí số 17 về vấn đề môi trường (trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nôn thôn mới) không đòi hỏi nhiều kinh phí để thực hiện, nhưng đây lại là “nút thắt” khó gỡ đối với hầu hết các địa phương trong huyện.

Nhân dân thôn 2 xã Cư Suê đồng lòng hiến đất, chặt cây mở đường ()

Với sự đồng thuận của nhân dân, nên chỉ sau một thời gian ngắn, 04 tuyến đường giao thông nội vùng ở thôn 2 xã Cư Suê dài hơn 02 km đã nhanh chóng được giải tỏa mặt bằng để tiến hành thi công.

Xã EaM'nang hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới ()

Trong 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiêu chí về môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện.

Nhân dân xã Ea M'dróh tu sửa được 15 km đường giao thông ()

Hưởng ứng chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Ea M'dróh đã tích cực chủ động tham gia đóng góp cùng chính quyền địa phương hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn.

Liên kết website

Banner Quảng cáo

   
 
 

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn