công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Cư M'gar (06/03/2018)

Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND huyện Cư M'gar về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Cư M'gar

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn