* Tổng số Diện tích, dân số và Mật độ dân số 2015 của huyện Cư M'gar

- Dân số trung bình: 173.024 người;

- Mật độ dân số: 210 người/km2;

- Diện tích: 824,43 Km2.

* Diện tích, dân số và Mật độ dân số 2015 phân theo xã, thị trấn

Đơn vị

Diện tích

(Km2)

Dân số trung bình

(Người)

Mật độ dân số

(Người/km2)

1. TT Quảng Phú 9,73 15.753 1.619
2. TT Ea Pôk 40,86 15.658 383
3. Xã Ea Kiết 91,31 9.110 100
4. Cư Dliê Mnông 61,26  10.413 170
5. Xã Ea Tar 41,34 7.940 192
6. Xã Ea Mdroh 57,54 7.997 139
7. Xã Quảng Hiệp 54,24 12.815 236
8. Xã Ea Hđing 42,96 10.344 241
9. Xã Ea Kpam 40,70 7.351 181
10. Xã Ea Tul 56,89 10.384 183
11. Xã Cư M'gar 31,1 8.823 284
12. Xã Quảng Tiến 25,69 6.940 270
13. Xã Ea Drơng 69,52 12.854 185
14. Xã Ea Mnang 22,22 8.942 402
15. Xã Cư Suê 35,15 10.486 298
16. Xã Cuôr Đăng 33,37 10.490 314
17. Xã Ea Kuêh 110,55 6.724 61

 

(Theo Niên giám thống kê năm 2015 của Chi cục Thống kê huyện Cư M'gar)

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn