Nội dung hỏi

Câu hỏi: Tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : Hiện nay gia đình tôi hiện có một mảnh đất diện tích 2.296 m2 trồng cây lâu năm ở xã Cư M'gar huyện Cư M'gar. Hiện nay gia đình tôi có nhu cầu muốn tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên mảnh đất này cho 02 chị em tôi một lần, tuy nhiên hiện nay em tôi đang sinh sống ở Đà Nẵng. Vậy cho tôi được hỏi cơ quan chức năng: Trường hợp của gia đình tôi có thể tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mảnh đất như đã nêu trên) được không; thủ tục tách như thế nào; như trường hợp em tôi không ở địa phương có thực hiện tách thửa được không; nếu được thì thủ tục như thế nào, thời gian bao lâu ?
Người gửi: Lê Thị Thu Cúc Email: bao@daklak.gov.vn
Địa chỉ: thôn Tiến Thịnh xã Quảng Tiến Số điện thoại:
Lĩnh vực: Tài nguyên môi trường Ngày gửi: 28/08/2018

Nội dung trả lời

Người trả lời: Bảo Quốc Đoàn
Ngày trả lời: 28/08/2018
Trả lời: bà Nguyễn Việt Hồng – Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cư M'gar trả lời cụ thể như sau: 1. Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 7 quy định điều kiện về kích thước, diện tích tối thiểu được phép tách thửa như sau: “ Đối với đất sản xuất nông nghiệp: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 500m2”. Như vậy, Trường hợp của bà Lê Thị Cúc đủ điều kiện để tách diện tích 2.296m2 thành hai thửa. Tuy nhiên, trong đơn bà Cúc không nêu rõ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho ai nên không thể hướng dẫn cụ thể được. Trường hợp em bà là chủ sử dụng đất không ở địa phương vẫn lập thủ tục tách thửa với điều kiện lập hợp đồng ủy quyền cho người được ủy quyền theo quy định. 2. Về thủ tục tách thửa đất Căn cứ quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất như sau: 1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa. 2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất; b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa; c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. 3. Căn cứ quy định tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai quy định thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai như sau: “Tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý là không quá 15 ngày” ./.
File đính kèm: Tải về
Lượt xem: 1804

Câu hỏi cùng lĩnh vực

  1. Gia đình tôi được cấp giấy chứng nhận QSDĐ thửa đất số 107, thuộc tờ bản đồ số...
  2. Gia đình tôi ở buôn Thái xã Ea Kuếh hiện có 04 thửa đất (ở xã Ea Kuếh) số 88,...
  3. Hiện nay thủ tục sang nhượng quyền sử dụng đất cần làm những gì ? Thời gian giải...
  4. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư được...
  5. Xây dựng nhà trên đất nông nghiệp: Thời gian qua ở huyện Cư M'gar có khá nhiều...

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn