Nội dung hỏi

Câu hỏi: xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Chương trình 132 của Chính phủ) : Vào tháng 04/2004, gia đình tôi cùng 32 hộ gia đình khác ở buôn Sút M'grư được cấp mỗi hộ từ 08 sào đến trên 01 ha đất tại buôn Ea M'dróh xã Ea M'dróh (theo Chương trình 132 của Thủ tướng Chính Phủ về việc hỗ trợ cấp đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ). Từ đó đến nay, gia đình tôi trồng trọt và canh tác bình thường trên diện tích này và không xảy ra tranh chấp. Gia đình tôi đã đi kê khai làm hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích này nhưng không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với lý do trước đây khi nhận đất gia đình tôi và các hộ gia đình khác được cấp đất không hề được nhận Quyết định về việc giao đất theo chương trình 132 của Thủ tướng Chính Phủ, nên không đủ căn cứ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy trường hợp của gia đình tôi cùng với 32 hộ gia đình khác của buôn Sút M'grư xã Cư Suê muốn đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích của mình thì phải làm thế nào ?
Người gửi: H'Ức ÊBan Email: bao@daklak.gov.vn
Địa chỉ: buôn Sút M'grư xã Cư Suê Số điện thoại:
Lĩnh vực: Tài nguyên môi trường Ngày gửi: 28/08/2018

Nội dung trả lời

Người trả lời: Bảo Quốc Đoàn
Ngày trả lời: 28/08/2018
Trả lời: ông Trần Tuấn Ngọc-Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trả lời như sau: Thực hiện Quyết định số 132/2002/QĐ-TTg ngày 08/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết đất sản xuất, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên. Nhằm đảm bảo cho đồng bào sống bằng nghề sản xuất nông, lâm nghiệp có đất sản xuất và đất ở để ổn định và từng bước nâng ao đời sống, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên. Năm 2003 huyện Cư M’gar đã triển khai và thực hiện chương trình trên địa bàn toàn huyện trong đó tại xã Ea M’droh có giao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ của xã Cư M’gar, xã Cư Suê cụ thể như sau: Xã Cư Suê tổng số hộ được giao là 56 hộ với tổng diện tích 55,84ha và xã Cư M’gar tổng số hộ được giao là 56 hộ với tổng diện tích 46,33ha vị trí Tiểu khu 564 xã Ea M’droh. Tại thời điểm được giao đất Phòng Nông nghiệp địa chính đã phối hợp UBND xã Ea M’droh tiến hành giao đất tại thực địa cho các hộ. Sau khi được giao các hộ canh tác ổn định trên diện tích này. Năm 2016 khu đất nêu trên đã được đo đạc lập bản đồ địa chính và các hộ sử dụng đất nêu trên đã kê khai xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ . UBND xã tiến hành họp xét cấp giấy chứng nận quyền sử dụng đất nhưng hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì các hộ sử dụng đất trước đây chưa được UBND Cư M’gar ban hành Quyết định giao đất. Vấn đề này, UBND huyện Cư M’gar chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp với UBND xã Ea M’droh rà soát, thống kê trường hợp nào trước đây được giao đất nhưng chưa có Quyết định giao đất, lập hồ sơ đề nghị UBND huyện Cư M’gar cấp Quyết định giao đất cho các hộ đúng theo quy định. Vậy, trường hợp của bà H’ Ức Êban và 32 hộ gia đình khác tại xã Cư Suê muốn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đề nghị các hộ đến gặp công chức địa chính xã Ea M’droh (Anh Duyến) để được hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị UBND huyện Cư M’gar cấp Quyết định giao đất cho các hộ. Sau khi được cấp Quyết định giao đất thì các hộ tiến hành thực hiện thủ tục kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định ./.
File đính kèm: Tải về
Lượt xem: 1785

Câu hỏi cùng lĩnh vực

  1. Gia đình tôi được cấp giấy chứng nhận QSDĐ thửa đất số 107, thuộc tờ bản đồ số...
  2. Gia đình tôi ở buôn Thái xã Ea Kuếh hiện có 04 thửa đất (ở xã Ea Kuếh) số 88,...
  3. Hiện nay thủ tục sang nhượng quyền sử dụng đất cần làm những gì ? Thời gian giải...
  4. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư được...
  5. Xây dựng nhà trên đất nông nghiệp: Thời gian qua ở huyện Cư M'gar có khá nhiều...

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn