Nội dung hỏi

Câu hỏi: thuế xây dựng nhà ở tư nhân : Hiện nay gia đình tôi có ý định xây dựng nhà ở dự tính diện tích sử dụng khoảng 120 m2. Nghe mọi người nói khi xây dựng phải đóng thuế xây dựng nhà ở tư nhân. Vậy cho tôi được hỏi: Thuế xây dựng nhà ở tư nhân được quy định như thế nào, do chủ nhà hay chủ thầu xây dựng đóng và mức phải đóng cụ thể bao nhiêu ?
Người gửi: Ngô Thị Huyền Email: bao@cumgar.daklak.gov.vn
Địa chỉ: tổ dân phố 3 thị trấn Quảng Phú Số điện thoại:
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Ngày gửi: 01/11/2018

Nội dung trả lời

Người trả lời: Bảo Quốc Đoàn
Ngày trả lời: 01/11/2018
Trả lời: ông Nguyễn Thành Nam - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cư M'gar trả lời : 1. Xác định đối tượng kê khai, nộp thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân. 1.1. Thuế giá trị gia tăng (GTGT) Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008: - Tại Điều 3, quy định: “Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT…”. - Tại Điều 4, quy định: “Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT…”. 1.2. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân số 01/2007/QH12 ngày 21/11/2007: - Tại Điều 3, quy định: “Thu nhập chịu thuế TNCN gồm các khoản sau:…Thu nhập từ tiền lương, tiền công…”. - Tại Điều 2, quy định: “Đối tượng nộp thuế TNCN là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này…”. Theo quy định của Luật thuế GTGT và Luật thuế TNCN nêu trên, thì: Đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNCN là cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Theo quy định nêu trên thì cá nhân có hoạt động xây dựng là đối tượng phải đăng ký, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi thực hiện xây dựng công trình. Như vậy theo kiến nghị của công dân hỏi nêu trên thì việc nộp thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân là do bên nhận thầu thi công xây dựng nhà ở phải đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNCN, tuy nhiên: - Nếu trong hợp đồng xây dựng có giao ước bên chủ nhà chịu trách nhiệm nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước thì chủ nhà là đối tượng phải nộp thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân. - Nếu trong hợp đồng xây dựng có giao ước bên nhận thầu xây dựng chịu trách nhiệm nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước thì chủ thầu xây dựng là đối tượng phải nộp thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân. Trường hợp chủ thầu không đăng ký, kê khai nộp thuế thì sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động xây dựng. 2. Xác định số thuế phải kê khai, nộp thuế Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân…, quy định: - Tại điểm c, khoản 2, Điều 3, quy định: Xác định số thuế phải nộp: Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN - Tại điểm a.1.5, khoản 2, Điều 3, quy định: “Doanh thu tính thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, hạng mục công trình hoặc khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt được nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành trong năm dương lịch. Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì doanh thu tính thuế không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị”. - Tại điểm b, khoản 2, Điều 2, quy định: +Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%. +Sản xuất, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%”. Như vậy theo kiến nghị của công dân hỏi nêu trên thì mức thuế phải nộp của cá nhân (cá nhân nhận thầu xây dựng) có hoạt động xây dựng phải nộp 2 loại thuế là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân; việc xác định số thuế phải nộp như sau: 2.1. Đối với nhà thầu xây dựng nhà ở tư nhân, có bao thầu nguyên vật liệu: - Trường hợp giá trị công trình trong hợp đồng xây dựng cao hơn giá của UBND tỉnh quy định tại Công văn số 6308/UBND-KT ngày 10/8/2017, thì: + Thuế GTGT phải nộp = Giá trị công trình trong hợp đồng nhân với 3%. + Thuế TNCN phải nộp = Giá trị công trình trong hợp đồng nhân với 1,5%. - Trường hợp giá trị công trình trong hợp đồng xây dựng thấp hơn giá của UBND tỉnh quy định tại Công văn số 6308/UBND-KT ngày 10/8/2017, thì: + Thuế GTGT phải nộp = Giá trị quy định của UBND tỉnh nhân với 3%. + Thuế TNCN phải nộp = Giá trị quy định của UBND tỉnh nhân với 1,5%. 2.2. Đối với nhà thầu nhận xây dựng nhà ở tư nhân, không có bao thầu nguyên vật liệu (chỉ nhận tiền công xây dựng): - Trường hợp tiền công nhận thầu trong hợp đồng xây dựng cao hơn giá của UBND tỉnh quy định tại Công văn số 6308/UBND-KT ngày 10/8/2017, thì: + Thuế GTGT phải nộp = Tiền công trong hợp đồng xây dựng nhân với 5%. + Thuế TNCN phải nộp = Tiền công trong hợp đồng xây dựng nhân với 2%. - Trường hợp tiền công nhận thầu trong hợp đồng xây dựng thấp hơn giá của UBND tỉnh quy định tại Công văn số 6308/UBND-KT ngày 10/8/2017, thì: + Thuế GTGT phải nộp = Giá trị quy định của UBND tỉnh nhân với 5%. + Thuế TNCN phải nộp = Giá trị quy định của UBND tỉnh nhân với 2% ./.
File đính kèm: Tải về
Lượt xem: 2735

Câu hỏi cùng lĩnh vực

  1. Thủ tuc xây dựng nhà ở : Hiện nay tôi có một mảnh đất thổ cư trên địa bàn thị...
  2. Về việc kinh doanh trên vỉa hè được quy định như thế nào: Hiện nay gia đình tôi...
  3. Về bản vẽ thiết kế nhà ở: Hiện nay tôi đang có ý định xây dựng nhà ở trong khu...
  4. Nuôi chim yến: Hiện nay có nhiều hộ dân trên địa bàn huyện nói chung và ở tổ dân...

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn