Nội dung hỏi

Câu hỏi: Xây dựng nhà trên đất nông nghiệp: Thời gian qua ở huyện Cư M'gar có khá nhiều công trình xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp. Vậy cho tôi hỏi: Theo quy định của Nhà nước thì việc xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý như thế nào? Muốn xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp thì người dân cần phải đảm bảo những quy định nào?
Người gửi: Lê Ngọc Hưng Email: bao@daklak.gov.vn
Địa chỉ: thôn 1 B xã Ea M'nang Số điện thoại:
Lĩnh vực: Tài nguyên môi trường Ngày gửi: 09/11/2018

Nội dung trả lời

Người trả lời: Bảo Quốc Đoàn
Ngày trả lời: 09/11/2018
Trả lời: Ông Trần Tuấn Ngọc - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trả lời như sau: 1. Việc xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý như sau: - Trường hợp chuyển mục đích từ đất lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp (đất ở): Căn cứ tại khoản 3 Điều 6, khoản 2 điều 7 Nghị định 102/2014NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai như sau: a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta (đối với đất lúa), đưới 05ha (đối với đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất); b) Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta (đối với đất lúa), 05ha -10ha (đối với đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất); c) Phạt tiền từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên (đối với đất lúa), trên 10ha (đối với đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất). - Trường hợp chuyển mục đích từ đất khác (không phải là đất lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) sang đất phi nông nghiệp (đất ở): Căn cứ tại khoản 2 Điều 8, Nghị định 102/2014NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai như sau: a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 ha; b) Phạt tiền từ trên 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta; c) Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm (nếu có). Như vậy trong trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định và buộc phải tháo dở công trình đã xây dựng, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất. 2. Muốn xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp thì trước tiên người dân cần thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở. Căn cứ tại Điểm a, d Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 có quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: - Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; - Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Về trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/07/2014 và được hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMTquy địnhvề hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất như sau: - Về Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hồ sơ gồm: + Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMTquy địnhvề hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thủ tục về chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở đề nghị người dân liên hệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc UBND huyện Cư M’gar để được hướng dẫn cụ thể theo quy định ./.
File đính kèm: Tải về
Lượt xem: 3428

Câu hỏi cùng lĩnh vực

  1. Gia đình tôi được cấp giấy chứng nhận QSDĐ thửa đất số 107, thuộc tờ bản đồ số...
  2. Gia đình tôi ở buôn Thái xã Ea Kuếh hiện có 04 thửa đất (ở xã Ea Kuếh) số 88,...
  3. Hiện nay thủ tục sang nhượng quyền sử dụng đất cần làm những gì ? Thời gian giải...
  4. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư được...

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn