Nội dung hỏi

Câu hỏi: Về Việc tham gia BHXH tự nguyện: Tôi lập gia đình đã được 02 năm và công việc chính là nội trợ trong gia đình. Tôi đã tham gia BHYT hộ gia đình. Thời gian qua tôi có nghe về HBXH tự nguyện và muốn tìm hiểu về loại hình bảo hiển này. Vì vậy tôi muốn cơ quan chuyên môn giải đáp những thắc mắc của mình là tôi có thuộc đối tượng được tham gia đóng bảo hiểm này không? Nếu có thì mức đóng và các chính sách được hưởng khi tham gia ra sao?
Người gửi: Phạm Thị Bảo Ngọc Email: baodq@cumgar.daklak.gov.vn
Địa chỉ: thôn 2 xã Ea Kiết Số điện thoại:
Lĩnh vực: Chính sách xã hội Ngày gửi: 16/05/2019

Nội dung trả lời

Người trả lời: Bảo Quốc Đoàn
Ngày trả lời: 16/05/2019
Trả lời: Ông Phạm Anh Vũ - Phó giám đốc cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện trả lời: Thứ nhất, về đối tượng tham gia BHXH tự nguyện: Căn cứ khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là: “Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH”. Bên cạnh đó, theo Điều 8 Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam: “Điều 8. Đối tượng tham gia theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau: Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH, bao gồm: 1.1. Người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 03 tháng trước ngày 01/01/2018; người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng từ ngày 01/01/2018 trở đi; 1.2. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, sóc, làng, tổ dân phố, khu, khu phố; 1.3. Người lao động giúp việc gia đình; 1.4. Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương; 1.5. Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 1.6. Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình; …” Như vậy, công việc chính của bạn hiện tại là làm nội trợ trong gia đình nên bạn thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Thứ hai, về mức đóng khi tham gia BHXH tự nguyện. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg quy định: Chuẩn nghèo: 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. (áp dụng cho giai đoạn 2016-2020) Mức lương cơ sở tính đến ngày 1.7.2019 là: 1.390.000 đồng/tháng (Mức này theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP). Căn cứ theo các quy định nêu trên thì mức thu nhập tối thiểu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 700.000 đồng/tháng và mức tối đa là 27.800.000 đồng/tháng. Như vậy, mức thấp nhất đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là 154.000 đồng/tháng và mức cao nhất là 6.116.000 đồng/tháng. Ngoài ra khi tham gia BHXH tự nguyện bạn còn được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cụ thể: a) Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; b) Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; c) Bằng 10% đối với các đối tượng khác. Việc hỗ trợ tiền đóng BHXH của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện được thực hiện từ ngày 01/01/2018. Không hỗ trợ tiền đóng đối với thời gian đóng BHXH tự nguyện trước ngày 01/01/2018; trừ trường hợp đóng một lần cho những năm còn thiếu. Thứ ba, về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014: Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây: a) Hưu trí; b) Tử tuất. Như vậy, khi bạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bạn được hưởng chế độ về hưu trí và chế độ tử tuất ./.
File đính kèm: Tải về
Lượt xem: 1880

Câu hỏi cùng lĩnh vực

  1. vấn đề vay vốn từ Quỹ Khởi nghiệp : Thời gian qua tôi có nghe tuyên truyền về...
  2. Vay vốn XKLĐ: Trong thời gian qua, Phòng Giao dịch chi nhánh Ngân hàng chính...
  3. Trước đây, trên địa bàn xã Ea Tar có một HTX được thành lập vào năm 1977 và...
  4. Có thể đóng nối hoặc đóng 01 lần để đủ thời gian hưởng lương BHXH? Từ năm...

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn