Nội dung hỏi

Câu hỏi: Gia đình tôi ở buôn Thái xã Ea Kuếh hiện có 04 thửa đất (ở xã Ea Kuếh) số 88, 93, 98, 102, thuộc tờ bản đồ số 29. Tháng 02/2019 gia đình tôi làm hồ sơ kê khai xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi làm các thủ tục hồ sơ công khai tại UBND xã Ea Kuếh, hồ sơ của gia đình tôi được chuyển ra huyện, nhưng do hồ sơ bị sai sót nên trả về. Sau đó gia đình tôi đã bổ sung hoàn thiện hồ sơ và hồ sơ được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã theo quy định. Nhưng hiện nay huyện có văn bản dừng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc thuộc nông lâm trường ở xã Ea Kuếh và chỉ giải quyết đối với các hồ sơ tiếp nhận tồn đọng từ tháng 03/2019. Vậy cho tôi được hỏi, đến bao giờ thì huyện Cư M'gar tiến hành cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường. Riêng đối với trường hợp của gia đình tôi hồ sơ đã được niêm yết tại UBND xã và đã chuyển ra huyện có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?
Người gửi: Vi Thị Mão Email: bao@daklak.gov.vn
Địa chỉ: buôn Thái xã Ea Kuếh Số điện thoại:
Lĩnh vực: Tài nguyên môi trường Ngày gửi: 31/07/2019

Nội dung trả lời

Người trả lời: Bảo Quốc Đoàn
Ngày trả lời: 31/07/2019
Trả lời: Ông Trần Tuấn Ngọc - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trả lời : Thực hiện Công văn số 553/STNMT-CQLĐĐ ngày 19/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Lăk về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân có nguồn gốc nông, lâm trường, lấn chiếm đất lâm nghiệp, đất rừng và Công văn số 831/STNMT- CQLĐĐ ngày 16/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Lăk, về việc hướng dẫn bổ sung Công văn số 553/STNMT-CQLĐĐ ngày 19/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Lăk về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân có nguồn gốc nông, lâm trường, lấn chiếm đất lâm nghiệp, đất rừng và Công văn số 1269/STNMT- CQLĐĐ ngày 03/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Lăk về việc lập phương án sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi của các nông lâm trường, các Công ty Nông, Lâm bàn giao về cho địa phương quản lý; Ngày 04/6/2019 UBND huyện Cư M’gar ban hành Công văn số 1259/UBND – TNMT về việc tạm dừng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân có nguồn gốc nông, lâm trường, lấn chiếm đất lâm nghiệp, đất rừng với nội dung: - Đề nghị UBND các xã, thị trấn tạm dừng tổ chức kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích có nguồn gốc thu hồi của các Công ty nông lâm nghiệp bàn giao về cho địa phương quản lý sau ngày 22/9/2004, chờ UBND huyện xây dựng phương án sử dụng đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Đồng thời, đề nghị các xã, thị trấn tăng cường công tác kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân có nguồn gốc thu hồi đất của cá nông trường, lâm trường, Công ty nông lâm nghiệp bàn giao về cho địa phương quản lý trước ngày 22/9/2004 và đã có phương án cấp giấy chứng nhận QSD đất đã được UBND huyện phê duyệt theo quy định. - Đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khẩn trương xử lý dứt điểm toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày 16/4/2019 , có nguồn gốc thu hồi đất của các Công ty nông lâm nghiệp bàn giao về cho địa phương quản lý và đã được UBND huyện phê duyệt phương án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đối với hồ sơ nhận sau ngày 16/4/2019 tạm dừng xử lý chờ UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định. Thực hiện Công văn số 1269/STNMT- CQLĐĐ ngày 03/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Lăk, Ngày 17/6/2019 UBND huyện ban hành Công văn số 1367/UBND-TNMT về việc Báo cáo rà soát diện tích đất thu hồi của các nông lâm trường, các Công ty Nông, Lâm bàn giao về cho địa phương quản lý với nội dung chỉ đạo như sau: - Đề nghị UBND các xã, thị trấn kiểm tra rà soát, xác định diện tích đất ưu tiên giải quyết các trường hợp theo quy định tại Khoản 02 Điều 15 Nghị định số 118/2004/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính Phủ (trong đó xác định diện tích cần để ưu tiên giải quyết đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất, thiếu đất tại địa phương; diện tích đất giải quyết cho người dân di cư ngoài kế hoạch theo quy định nếu có); Xác định nhu cầu sử dụng đất để phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương theo quy hoạch... - Đối với phòng Tài nguyên – Môi trường: Đề nghị tổng hợp và tham mưu UBND huyện lập, hoàn thiện Phương án sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi của các nông, lâm trường, các Công ty Nông, lâm bàn giao về cho địa phương quản lý trên đại bà huyện gửi Sở tài nguyên – Môi trường thẩm định theo quy định. Từ những cơ sở nêu trên, đối với trường hợp của bà Vi Thị Mão và những trường hợp khác chưa được Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện tiếp nhận trước ngày 16/4/2019 thì tạm dừng xử lý chờ UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định ./.
File đính kèm: Tải về
Lượt xem: 3354

Câu hỏi cùng lĩnh vực

  1. Gia đình tôi được cấp giấy chứng nhận QSDĐ thửa đất số 107, thuộc tờ bản đồ số...
  2. Hiện nay thủ tục sang nhượng quyền sử dụng đất cần làm những gì ? Thời gian giải...
  3. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư được...
  4. Xây dựng nhà trên đất nông nghiệp: Thời gian qua ở huyện Cư M'gar có khá nhiều...

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn