Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Công Văn

Phó Chủ tịch HĐND

0905053646

vannc@cumgar.daklak.gov.vn

CÁC BAN HĐND HUYỆN

Thành viên Ban Kinh tế - XH

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Hoàng Nghĩa Chính

Trưởng ban

0934991303

chinhhn@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Huỳnh Thanh Mại

Phó Trưởng ban

0982703714

maiht@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Thiên

Chủ tịch UBMTTQVN huyện

0914225112

thienn@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Phan Thị Lý

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Tiến

0985751779

lypt@cumgar.daklak.gov.vn

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Thị Hoa

Phó Bí thư Đảng ủy xã Cư Dliê Mnông

 

hoant@cumgar.daklak.gov.vn

Thành viên Ban Pháp chế

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Trần Thị Hải Yến

Trưởng ban

0984222880

yentth@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Phan Xuân Lực

Phó Trưởng Ban

0935404006

lucpx@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Tuấn Anh

Bí thư Đảng ủy xã Ea Kiết

0905822626

anhnt@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Bùi Thị Hà

Phó Bí thư Đảng ủy xã Quảng Tiến

0935008115

habt@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Trần Đăng Quế

Phó Chánh thanh tra huyện

0905299818

quetd@cumgar.daklak.gov.vn

Thành viên Ban Dân tộc

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Mẹo

Trưởng ban

0905364097

meon@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Y Wal Mlô

Phó Trưởng ban

0969006279

ywalmlo@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Võ Sỹ Tùng

Bí thư Đảng ủy thị trấn Quảng Phú

02623501122

tungvs@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Hà Thị Hương

Chủ tịch Hội phụ nữ

 

@cumgar.daklak.gov.vn

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn