Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Thượng Hải

Bí thư Huyện ủy

 

haint@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Y Thek Niê

Phó Bí thư Huyện ủy

 

ytheknie@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Lê Nam Cao

Phó Bí thư Huyện ủy

 

caoln@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Trương Văn Chỉ

Phó Bí thư Huyện ủy

 

chitv@cumgar.daklak.gov.vn

 

CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

 

Ban Tổ chức

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Lê Đức Thắng

Trưởng ban

 

thangld@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Đinh Công Thể

Phó Trưởng ban

 

thedc@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Trần Hỏa Tiễn

Phó Trưởng ban

 

@cumgar.daklak.gov.vn

Ban Tuyên giáo

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Văn Danh

Trưởng ban

 

danhnv@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Đức Hạnh

Phó Trưởng ban

 

@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Hoàng Ngọc Kênh

Phó Trưởng ban

 

@cumgar.daklak.gov.vn

Ban Dân vận

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Trần Thị Loan

Trưởng ban

 

cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Y Ben Êban

Phó Trưởng ban

 

@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Hồng Minh

Phó Trưởng ban

 

@cumgar.daklak.gov.vn

Ủy ban Kiểm tra

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Lê Văn Sửu

Chủ nhiệm

 

@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Bành Trọng Thế

Phó chủ nhiệm

 

@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Phan Văn Hùng

Phó Chủ nhiệm

 

@cumgar.daklak.gov.vn

Văn phòng Huyện ủy

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Hoàng Xuân Việt

Chánh Văn phòng

 

@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Thị Là

Phó Chánh văn phòng

 

@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Hữu Nhất

Phó Chánh văn phòng

 

@cumgar.daklak.gov.vn

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn