THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Đình Viên

Bí thư Huyện ủy

0913447042

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Y Thek Niê

Phó Bí thư Huyện ủy

01684869809

ytheknie@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Trương Văn Chỉ

Phó Bí thư Huyện ủy

0905139752

chitv@cumgar.daklak.gov.vn

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nay H'nan

Phó Bí thư Huyện ủy

 

 

CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

Ban Tổ chức

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Lê Đức Thắng

Trưởng ban

0903535164

thangld@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Hồng Minh

Phó Trưởng ban

0905058585

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Trần Hỏa Tiễn

Phó Trưởng ban

0903544136

 

Ban Tuyên giáo

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Văn Danh

Trưởng ban

0905546757

danhnv@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Phạm Đức Hạnh

Phó Trưởng ban

0986640080

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Hoàng Ngọc Kênh

Phó Trưởng ban

0994513539

 

Ban Dân vận

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Y Ben Êban

Phó Trưởng ban

01669640280

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Ngọc Giao

Phó Trưởng ban

0944386838

 

Ủy ban Kiểm tra

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Trần Thị Loan

Chủ nhiệm

0905593737

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Bành Trọng Thế

Phó Chủ nhiệm

0903565416

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Phan Văn Hùng

Phó Chủ nhiệm

0945170097

 

Văn phòng Huyện ủy

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Hoàng Xuân Việt

Chánh Văn phòng

0915076879

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Thị Là

Phó Chánh văn phòng

01646532348

 

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Lê Thị Thu Hiền

Phó Chánh văn phòng

0984220044

 

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn