Huyện Cư M'gar - phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân (28/05/2019)

Những năm qua việc mở rộng liên kết trong sản xuất nông nghiệp đã và đang được các cấp chính quyền ở huyện Cư M'gar quan tâm thực hiện nhằm góp phần bảo đảm đầu ra ổn định cho người sản xuất. Vì vậy đến nay bà con nông dân trên địa bàn huyện đã liên kết nhau hình thành các vùng, các chuỗi sản xuất trong nông nghiệp, giúp nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng thêm khởi sắc.

Là thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bình Minh (xã Cư Suê) gia đình bà Bàn Thị Bình ở thôn 3 xã Cư Suê đã chọn hình thức xen canh nhiều loại cây trồng trên cùng một diện tích 06 ha đất vườn của gia đình, trong đó gồm có cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, bơ. Nhờ tiến hành trồng xen canh nhiều loại cây trồng và được hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho từng loại cây, nên thu nhập hàng năm của gia đình bà Bình luôn được đảm bảo và ổn định.

Nhờ liên kết các hộ trồng cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái theo hướng bền vững nên đời sống các thành viên trong Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bình Minh (xã Cư Suê) không ngừng được nâng cao. Đến nay Hợp tác xã đã thu hút 140 thành viên tham gia, thu nhập bình quân hàng năm của các hộ thành viên đạt từ 150 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

Từ khi được tham gia các lớp tập huấn trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap do Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Toàn Thịnh (thị trấn Ea Pốk) tổ chức, bà Bùi Thị Toan và các hộ dân trồng rau xanh ở thôn Tân Tiến thị trấn Ea Pốk có thêm nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật để áp dụng cho vườn rau của gia đình mình. Từ đó các sản phẩm rau xanh của các hộ dân trồng rau ở thôn Tân Tiến thị trấn Ea Pốk được thị trường tin dùng và tình hình sản xuất được đảm bảo ổn định hơn.

Với mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp phát triển bền vững, thời gian qua huyện Cư M'gar đã tích cực vận động các hộ dân liên kết thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. Đến nay toàn huyện đã ra mắt thành lập và duy trì được 21 hợp tác xã, trong đó có 20 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và 01 hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh tổng hợp và đều hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Với hình thức hoạt động mới, hầu hết các mô hình hợp tác xã đều hoạt động hiệu quả, từng bước tạo các vùng nguyên liệu theo liên kết chuỗi, sản xuất hàng hóa nông nghiệp an toàn trên toàn bộ diện tích cây trồng, trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ bền vững. Những năm qua huyện Cư M'gar còn triển khai đồng bộ các giải pháp trong sản xuất nông nghiệp để từng bước hình thành quy trình sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Trong thời gian tới ngành nông nghiệp huyện tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân, nhất là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ bền vững. Đồng thời đầu tư xây dựng và nhân rộng những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, giúp người nhân dân nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, tăng cường sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường. Với bước đi "dài hơi" nhưng bền vững - hiện nay huyện Cư M'gar còn chú trọng hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là sự gắn kết chặt chẽ 04 nhà (Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nông) để các loại sản phẩm nông nghiệp của bà con nông dân huyện CưMgar từng bước khẳng định vị thế trên thị trường ./.

Công Phong

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn