LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Tuần 13 (Từ ngày 23/3/2020 – 27/3/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NƠI

CÔNG TÁC

CHỦ TRÌ - THỰC HIỆN

VĂN PHÒNG

Xe

Ghi chép

Thứ 2

23.03

2020

8h00

Giao ban tuần 13

Phòng họp gác 2

Đ/c Chỉ, CT UBND huyện

 

 

13h30

Giao ban Thường trực Huyện ủy

HT Huyện ủy

Đ/c Chỉ, CT UBND huyện

 

 

14h00

Họp kiểm tra, rà soát việc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với 11 thửa đất tại Khu dân cư Tổ dân phố 8

Phòng họp gác 2

Đ/c Minh, PCT UBND huyện

 

 

Thứ 3

24.03

2020

 

 

 

 

 

 

14h00

Làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh ủy về công tác Đại hội

HT Huyện ủy

Đ/c Chỉ, CT UBND huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

25.03

2020

8h00

Tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các Luật mới ban hành

Phòng họp gác 2

Đ/c Y Wem, PCT UBND huyện

 

Hoãn

 

 

 

 

 

 

14h00

Họp TT BCĐ Nông thôn mới huyện

Phòng họp gác 2

Đ/c Chỉ, CT UBND huyện

 

 

Thứ 5

26.03

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

27.03

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn