Lịch làm việc hàng tuần của Lãnh đạo UBND huyện:

Tải tại đây

Lịch làm việc tuần 27 năm 2017.

Tải tại đây

Lịch làm việc tuần 28 năm 2017.

Tải tại đây

Lịch làm việc tuần 29 (từ ngày 17 - 21/7/2017).

Tải tại đây

Lịch làm việc tuần 30 (từ ngày 24 - 28/7/2017).

Tải tại đây

Lịch làm việc tuần 31 (từ ngày 31/7 đến ngày 4/8/2017).

Tải tại đây

Lịch làm việc tuần 32 (từ ngày 07 - 11/8/2017).

Tải tại đây

Lịch làm việc tuần 33 (từ ngày 14 - 18/8/2017).

Tải tại đây

Lịch làm việc tuần 34 (từ ngày 21 - 27/8/2017).

Tải tại đây

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn