ỦY BAN MTTQ VN HUYỆN

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

H'Hoa Ayun

Chủ tịch

 

@cumgar.daklak.gov.vn

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Lê Giang Nam

Phó Chủ tịch

 

@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Đoàn Thế Dân

Phó Chủ tịch

 

@cumgar.daklak.gov.vn

HỘI NÔNG DÂN

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Trần Văn Cường

Chủ tịch

 

@cumgar.daklak.gov.vn

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Tấn Hiển

Phó Chủ tịch

 

@cumgar.daklak.gov.vn

HỘI CỰU CHIẾN BINH

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Công Khương

Chủ tịch

 

cumgar.daklak.gov.vn

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Chủ tịch

 

@cumgar.daklak.gov.vn

HỘI PHỤ NỮ

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Hà Thị Hương

Chủ tịch

 

@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

H'Lúi Niê

Phó chủ tịch

 

@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Lê Thị Ngân Thảo

Phó chủ tịch

 

@cumgar.daklak.gov.vn

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Phan Thế Cần

Chủ tịch

 

@cumgar.daklak.gov.vn

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Thị Vọng

Phó Chủ tịch

 

@cumgar.daklak.gov.vn

HUYỆN ĐOÀN

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

H'Giang Niê

Bí thư

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Võ Thị Mỹ Trinh

Phó Bí thư

 

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Minh Quý

Phó Bí thư

 

 

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn