Quyết định phê duyệt danh sách xã làm điểm thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (19/06/2019)

Ngày 11/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1407/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách xã làm điểm thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Ảnh minh họa – Internet

Theo đó, Danh sách xã làm điểm thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là cơ sở để các Sở, ngành, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực ngân sách Nhà nước các cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã), lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án và nguồn vốn huy động khác để các xã trên đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Giao cho Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đúng quy định, đạt kết quả.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Nội dung chi tiết tại đây.

                                           Theo Cổng TTĐT tỉnh Đắk Lắk

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn