Triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ. (23/03/2020)

Ngày 19/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2317-UBND/TH gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định trên theo thẩm quyền, đối với vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện theo quy định.

             Nội dung chi tiết tại đây.

                                                  Theo Cổng TTĐT tỉnh Đắk Lắk

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn