Xã Ea M'dróh ra mắt đắng ký xây dựng xã văn hóa nông thôn mới (16/04/2018)

Xã Ea M'dróh vừa long trọng tổ chức lễ ra mắt đăng ký xây dựng xã văn hóa nông thôn mới.

Hiện nay xã Ea M'dróh có 1.784 hộ gia đình, 8.283 nhân khẩu với 12 dân tộc anh em cùng chung sống. Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân, thời gian qua phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở xã Ea M'dróh đã trở thành phong trào thi đua yêu nước sôi nổi rộng khắp ở các khu dân cư. Đến cuối năm 2017 thu nhập bình quân đầu người ở xã Ea M'dróh đạt 26 triệu đồng/năm. Hàng năm qua bình xét có từ 67 đến 86% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; có 04/11 khu dân cư được công nhận danh hiệu văn hóa; 08/11 khu dân cư có nhà sinh hoạt cộng đồng. Xã Ea M'dróh phấn đấu đến năm 2020 có từ 70 đến 80% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; hàng năm phấn đấu giảm từ 05 đến 10% số hộ nghèo; 50% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa; 100% con em trong độ tuổi được đến lớp, đến trường; 100% khu dân cư có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng...

Văn nghệ chào mừng xã ra mắt xây dựng xã VHNTM

Về dự và phát biểu tại buổi lễ ra mắt đăng ký xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, đồng chí Y Wem Hwing – Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo xã Ea M'dróh định hướng cụ thể các nhiệm vụ trong xây dựng xã văn hóa nông thôn theo đúng quy trình, tiêu chí, tiêu chuẩn Nhà nước đã quy định. Xây dựng xã văn hóa nông thôn mới đúng thực chất, không chạy theo thành tích, không phô trương hình thức, chú trọng yếu tố con người, xây dựng con người văn hóa, văn minh, lịch thiệp trong ứng xử giao tiếp, tế nhị, nhân hòa trong cộng đồng; chú ý xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao nhằm phục vụ tốt tinh thần cho nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững; khai thác có hiệu quả các giá trị văn hóa gắn với cảnh quan, phát triển du lịch nhằm góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Các tổ chức đoàn thể ký kết giao ước thi đua

Nhân dịp này, xã Ea M'dróh đã tổ chức cho các khu dân cư trên địa bàn ký kết giao ước và phát động thi đua phấn đấu xây dựng thành công xã văn hóa nông thôn mới vào năm 2020./.

Công Phong

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn