Lựa chọn một hoặc một vài Bài viết để hiển thị trong portlet này.

Phấn đấu trên 60% TTHC cung cấp mức độ 3, 4 vào cuối năm 2020 (05/05/2020)

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị vừa ký ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chỉ thị yêu cầu các đơn vị phải xác định việc khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (tại địa chỉ dichvucong.daklak.gov.vn) để phục vụ người dân, doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong cải cách hành chính, phải được quan tâm sâu sát và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua hệ thống iGate; chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến, xem đây là dịch vụ đem lại lợi ích thiết thực cho chính người dân, doanh nghiệp nhằm giảm thời gian, chi phí trong giải quyết TTHC, cùng chung tay cải cách hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị kiểm tra hoạt động tại bộ phận cấp đổi Chứng minh nhân dân (Ảnh minh họa)

 Yêu cầu các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh khi thực hiện TTHC (nộp hồ sơ TTHC) phải chọn hình thức nộp hồ sơ ở mức độ cao nhất của TTHC đã được cung cấp. Các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC có trách nhiệm theo dõi việc nộp hồ TTHC của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đối với hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình, nếu trường hợp không chọn hình thức nộp hồ sơ ở mức độ cao nhất của TTHC đã được cung cấp thì không tiếp nhận hồ sơ.

 Chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai rà soát, đánh giá sự phù hợp của TTHC và các quy định có liên quan đến TTHC với triển khai dịch vụ công trực tuyến, lựa chọn các TTHC phù hợp để đăng ký danh mục TTHC xử lý mức độ 3, mức độ 4 với UBND tỉnh cung cấp trên hệ thống iGate. Trong năm 2020, tối thiểu phải đạt 60% TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (tối thiểu 30% TTHC được cung cấp mức độ 4); tỉ lệ hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến đối với các TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết phải đạt từ 20% trở lên và có lộ trình tăng tỉ lệ lên trong các năm tiếp theo. Chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị mình trên hệ thống iGate và xử lý hồ sơ hoàn toàn trên phần mềm.

 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện xử lý hồ sơ điện tử và tham gia quy trình xử lý hồ sơ điện tử trên hệ thống iGate. Đối với các TTHC phải thực hiện trên các phần mềm, ứng dụng chuyên ngành do các Bộ, ngành triển khai, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo các bộ phận phụ trách công nghệ thông tin chủ động liên hệ với đơn vị chủ quản phần mềm, đề nghị hướng dẫn cách thức tích hợp với hệ thống iGate của tỉnh; đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai việc tích hợp các hệ thống phần mềm, đảm bảo các thông tin xử lý TTHC của người dân, doanh nghiệp phải được cung cấp trên hệ thống iGate, hoàn thành trước ngày 30/9/2020.

 Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện, cấp xã: Trang bị 01 máy vi tính, 01 máy quét (máy scan) riêng để phục vụ người dân và doanh nghiệp đăng ký trực tuyến mỗi khi đến nộp hồ sơ và cung cấp thông tin liên hệ khi cá nhân, tổ chức có nhu cầu 3 được hướng dẫn đăng ký trực tuyến; bố trí bộ phận (hoặc công chức, viên chức): Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ và thực hiện số hóa hồ sơ độc lập với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để hỗ trợ người dân thuận lợi trong việc thực hiện TTHC qua các dịch vụ công trực tuyến; thực hiện theo dõi, thống kê TTHC có phát sinh hồ sơ, số lượng hồ sơ phát sinh theo từng TTHC, theo dõi công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 5. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng hệ thống iGate được ban hành kèm theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh. Xây dựng phương án, tổ chức thực hiện việc nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng hệ thống iGate, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; phối hợp với các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội nông dân cùng cấp tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện nộp hồ sơ TTHC; tập trung tuyên truyền đến các đối tượng sinh viên, học sinh trung học phổ thông, giáo viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ... để tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đối với các TTHC có thu phí, lệ phí các cơ quan tăng cường phối hợp với các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh để sử dụng các dịch vụ thanh toán trực tuyến hoặc dịch vụ thu phí, lệ phí qua Bưu điện nhằm giảm thiểu thời gian cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC. Đến ngày 30/9/2020 đảm bảo các dịch vụ công trực tuyến có thu phí, lệ phí phải được cung ứng dịch vụ, giải pháp thanh toán trực tuyến.

                                                   Theo Cổng TTĐT tỉnh Đắk Lắk

Hội nghị hiệp thương kiện toàn chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Cư M'gar khóa IX (nhiệm kỳ 2019-2024) (06/05/2021)

Hội nghị hiệp thương kiện toàn chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Cư M'gar khóa IX (nhiệm kỳ 2019-2024)

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá X (nhiệm kỳ 2021-2026) (06/05/2021)

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá X (nhiệm kỳ 2021-2026)

Tổ chức Đoàn Thanh niên hướng về ngày bầu cử (06/05/2021)

Tổ chức Đoàn Thanh niên hướng về ngày bầu cử

Trong 04 ngày nghĩ lễ từ 30/4 đến 03/05/2021 địa bàn huyện không xảy ra tai nạn và va chạm giao thông (05/05/2021)

Trong 04 ngày nghĩ lễ từ 30/4 đến 03/05/2021 địa bàn huyện không xảy ra tai nạn và va chạm giao thông

Huyện Cư M'gar - nhiều địa phương triển khai thực hiện tiêm chủng vắc xin bạch hầu-uốn ván mũi I đạt kết quả cao (05/05/2021)

Huyện Cư M'gar - nhiều địa phương triển khai thực hiện tiêm chủng vắc xin bạch hầu-uốn ván mũi I đạt kết quả cao

  

 

 

Tin tổng hợp

Thời hạn sử dụng CCCD khi chuyển từ mã vạch sang gắn chip (12/03/2021)

(Chinhphu.vn) - Theo quy định của Khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước công dân (CCCD) thì trường hợp thẻ CCCD được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định (đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi) thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Chương trình xây dựng nông thôn mới

Một số kết quả nổi bật trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Ea Drơng giai đoạn 2016 - 2018 (30/11/2018)

Kết quả sau những năm nỗ lực triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới – đến nay đời sống vật chất là tinh thần của nhân dân xã Ea Drơng không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn đã có những sự thay đổi khá toàn diện.

Thông báo

Tin Video

Loading the player...

Tin ảnh

Liên kết website

Thống kê truy câp: 10604693

.Hôm nay: 3218
.Hôm qua: 6513
.Trong tuần: 33167
.Tất cả: 10604693

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn