Lựa chọn một hoặc một vài Bài viết để hiển thị trong portlet này.

Sẽ tích hợp 194 DVC trực tuyến lên cổng quốc gia (06/05/2020)

Để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, trong thời gian tới Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó tập trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Ảnh minh họa

Đảm bảo công khai, minh bạch

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai vừa ký ban hành Quyết định 683/QĐ-BTC ngày 28/4/2020 ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020. Bên cạnh đó, căn cứ vào điều kiện thực tiễn triển khai, Bộ Tài chính cũng khuyến khích các đơn vị thuộc Bộ thực hiện tích hợp, cung cấp thêm trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia các dịch vụ công trực tuyến ngoài danh sách đã được phê duyệt tại Quyết định này.

Quyết định nêu rõ thủ trưởng các đơn vị sẽ phải tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp. Các đơn vị đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó phải tập trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo mức độ 3, 4 để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Trong năm 2020, Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công mức 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Các đơn vị chủ động rà soát xây dựng lộ trình chi tiết triển khai, khẩn trương tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo hoàn thành theo nguyên tắc đảm bảo đến hết Quý II/2020 hoàn thành tích hợp tối thiểu 30% (Tổng cục Hải quan tối thiểu 10%), Quý III/2020 đạt tối thiểu 70% (Tổng cục Hải quan tối thiểu 40%), Quý IV/2020 hoàn thành tích hợp 100% số dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định 683.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục chuẩn hóa thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính và cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, mã hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, thu phạt xử lý vi phạm hành chính và cá nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Tài chính. Điều này cũng góp phần thực hiện thành công giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước phối hợp với Bộ Công An, Văn phòng Chính phủ, các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và cơ quan liên quan trong việc hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến đối với nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát giao thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để triển khai toàn quốc trước ngày 30/6/2020.

Tổng cục Thuế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và cơ quan liên quan hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục kê khai và thu lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để triển khai trên toàn quốc trước ngày 30/6/2020. Tổng cục Thuế chủ trì tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với kê khai thuế cá nhân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trước ngày 15/4/2020.

Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị liên quan phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong việc chia sẻ dữ liệu đăng kiểm có ký số để phục vụ cho việc hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến kê khai lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy; phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế, cơ quan liên quan xây dựng dịch vụ công trực tuyến đối với nộp phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền xử phạt của Thanh tra giao thông và Đổi giấy phép lái xe mức độ 4 để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trước ngày 30/6/2020.

Sẽ tích hợp 194 DVC trực tuyến lên cổng quốc gia

Theo Quyết định 683, trong năm 2020, Bộ Tài chính sẽ triển khai thực hiện tích hợp 194 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành tích hợp, chia sẻ kết nối một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong lĩnh vực tài chính, hải quan, thuế, kho bạc như: Dịch vụ công trực tuyến cấp mã số cho đơn vị có quan hệ với ngân sách; Hủy tờ khai hải quan; Khai bổ sung hồ sơ hải quan; Nộp thuế cho doanh nghiệp; Nộp thuế cho cá nhân; Nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; Khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc Nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã hoàn thành cung cấp bộ câu hỏi - trả lời trong giải quyết thủ tục hành chính để tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Bộ câu hỏi - trả lời này sẽ giải đáp cho người dân, doanh nghiệp về những vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật.

Những nỗ lực của Bộ Tài chính, đặc biệt là Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước trong việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương tại Hội nghị công bố dịch vụ công trực tuyến, sơ kết 3 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia và ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ diễn ra vào giữa tháng 3 vừa qua.

                                                   Theo Cổng TTĐT tỉnh Đắk Lắk

Phụ nữ xã Cư M'gar năng động trong phát triển kinh tế gia đình (12/06/2021)

Phụ nữ xã Cư M'gar năng động trong phát triển kinh tế gia đình

Huyện Đoàn Cư M'gar khởi công xây dựng sân bóng chuyền thanh niên tại thôn 6 xã Ea M'nang (12/06/2021)

Huyện Đoàn Cư M'gar khởi công xây dựng sân bóng chuyền thanh niên tại thôn 6 xã Ea M'nang

Đoàn Thanh niên thị trấn Ea Pốk tổ chức bán vải thiều đóng góp gây quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam (11/06/2021)

Đoàn Thanh niên thị trấn Ea Pốk tổ chức bán vải thiều đóng góp gây quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam

Huyện Cư M'gar - hội nghị trực tuyến tập huấn củng cố bổ sung Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (11/06/2021)

Huyện Cư M'gar - hội nghị trực tuyến tập huấn củng cố bổ sung Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Huyện Cư M'gar báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (09/06/2021)

Huyện Cư M'gar báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  

 

 

Tin tổng hợp

Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 (22/05/2021)

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Trung ương Đảng vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận.

Chương trình xây dựng nông thôn mới

Một số kết quả nổi bật trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Ea Drơng giai đoạn 2016 - 2018 (30/11/2018)

Kết quả sau những năm nỗ lực triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới – đến nay đời sống vật chất là tinh thần của nhân dân xã Ea Drơng không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn đã có những sự thay đổi khá toàn diện.

Thông báo

Tin Video

Loading the player...

Tin ảnh

Liên kết website

Thống kê truy câp: 10902914

.Hôm nay: 3029
.Hôm qua: 5156
.Trong tuần: 8185
.Tất cả: 10902914

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn