Họ và Tên

Chức danh

Số điện thoại

1. Xã Cư Dliê M'nông

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Sỹ Kiêm

Đặng Duy Châu

Y Biêr Kbuôr

Nguyễn Thị Bình

Bí Thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

0918288177

0986648726

0849333358

0986648726

0974627070

2. Xã Cư Suê

Phan Xuân Lực

Đặng Văn Hoan

Y Nghi Êban

Đoàn Thị Nguyệt

Trần Xuân Bảo

Nguyễn Văn Ninh

Nguyễn Đình Chiến 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó chủ tịch UBND 

02623500456

0914411355

01642282285

0976215721

01677276556

0943318247

0913984179

3. Xã Cư M'gar

Phạm Thị Tiềm

Y Noen Niê

Nguyễn Văn Sỹ

Trần Ngọc Giang

Nguyễn Quang Dáp

Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

0966335179

0963474753

0942659869

0916867447

0947479786

4. Xã Cuôr Đăng

H Nuer Niê

Hứa Chấn Trí

Y Phong Ayun

Y Nghiêm Êban

Y Se Niê

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0977710593

0984989396

 

5. Xã Ea Drơng

Y Muih Niê

Lê Minh Hòa

Đinh Hùng Quyền

H Lễn Byă

Y Cin Ayun

Nguyễn Tiến Trường

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0977215500

0905157670

01685580560

0905230254

0966262040

01245631982

6. Xã Ea H'đing

Trần Văn Đạo

H'Bai Mlô

Nguyễn Hữu Nhất

Nguyễn Trọng Sách

Đàm Văn Nam

Nguyễn Văn Thanh

Trần Minh Đạo

Bí thư Đảng ủy

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0963545219

0985844477

0908402986

01653830995

0976374647

0985414142

0972102096

7. Xã Ea Kpam

Nguyễn Huy Anh

Trần Anh Thái

Nguyễn Hữu Chung

Nguyễn Công Định

Phạm Hữu Lộc

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Bi thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch UBND

0943740076

02623701333

0949683664

0905489179

8. Xã Ea Kiết

Trương Công Thiện

Nguyễn Đình Hiệp

Trần Đình Nam

Nguyễn Thị Diện

Nguyễn Văn Sỹ

Trần Trung Hiếu

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0942547779

0948729679

0989081075

0942266218

01667885293

9. Xã Ea Kuếh

Nguyễn Tuấn Anh

Bùi Huy Hùng

Phan Văn Phú

H Ruê Ayun

Y Blũk Niê

Y Kuối Rcăm

Ngân Hoài Lu

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0905822626

0964560303

0962595350

01697815689

01675450714

0988391252

0983039591

10. Xã Ea M'droh

Trần Viết Lai

Đinh Thị Mai (Oanh)

Y Rung Niê

Nguyễn Thị Tuyết

Lê Văn Hậu

Bí thư Đảng ủy

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0975817070

0949179195

01642314101

0989836282

0964893679

11. Xã Ea M'nang

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Chân

Trần Thị Bích Nguyệt

Nguyễn Văn Nam

Trần Đăng Chỉnh

Nguyễn Châu Khánh

Bí Thư Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBNDó

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0905835834

0906523801

0913895923

0905104144

 

 

12. Xã Ea Tar

Phan Đình Chinh

Y Thôn Niê

Đinh Quang Trung

Nguyễn Xuân Tráng

Trần Xuân Quyền

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

01642169278

0989076464

0986649436

0982345073

0989679997

13. Xã Ea Tul

Y Uôt Ayun

 

Trần Tuấn Đạt

Lê Quang Bất

Võ Văn Nhân

Y Đức Ayun

Y Toàn Ayun

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí th

Phó Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch UBND

0975199175

0942205458

 

0988416416

0978185471

0984956162

0983538812

14. Xã Quảng Hiệp

Nguyễn Văn Sang

Ngô Minh Đức

Nguyễn Thị Kim Thư

Lãnh Chí Mẫn

Lê Xuân Tân

Bí thư Đảng ủy

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

0916774236

0905952603

 

0981372458

01689733058

15. Xã Quảng Tiến

Phan Thị Lý

Phạm Trung Kiên

Bùi Thị Hà

Huỳnh Văn Ngẫu

Nguyễn Thị Thanh Vân

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

 

0941621155

0935008115

0916800579

0935145773

16. Thị trấn Quảng Phú

Võ Sỹ Tùng

Hoàng Xuân Hồng

Trương Minh Mẫn

Nguyễn Văn Thế

Nguyễn Tấn Cường

Trần Ngọc Tâm

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

 

0914303858

0945786060

0988412142

0936584801

0977776164

17. Thị trấn Ea Pôk

Trần Đăng Quế

Bùi Thanh Thịnh

Nguyễn Thị Thu Hồng

KSơr Sét

Huỳnh Trọng Hải

Bùi Ngọc Thanh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

0905299818

0976347676

0987005727

0977667017

0906574177

01697691637

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn