1.Lãnh đạo HĐND và UBND xã Cư Dliê Mnông

Nguyễn Sỹ Kiêm

Y Biêr Kbuôr

Y Minh Niê

Nguyễn Đình Hiền

Nguyễn Thị Bình

 

Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

2. Lãnh đạo HĐND và UBND xã Cư Suê

Phan Xuân Lực

Trần Xuân Bảo

Đặng Văn Hoan

Nguyễn Văn Ninh

Nguyễn Đình Chiến 

 

Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

Phó chủ tịch UBND 

3. Lãnh đạo HĐND và UBND xã  Cư M'gar

Phạm Thị Tiềm

Y Trem Niê

Y Noen Niê

Nguyễn Quang Dáp

 

Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

4. Lãnh đạo HĐND và UBND xã Cuôr Đăng

H' Nuer Niê

Y Nghiêm Êban

Hoàng Viết Cát

Y Phong Ayun

Y Kê Êban

 

Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

5. Lãnh đạo HĐND và UBND xã Ea Drơng

Y Muih Niê

H Lễn Byă

Nguyễn Xuân Diện

Y Djiu Niê

Y Cin Ayun

 

Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

6. Lãnh đạo HĐND và UBND xã Ea Hđing

H' Bai Mlô

Đàm Văn Nam

Trần Văn Đạo

Nguyễn Văn Thanh

Trần Minh Đạo

 

Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

7. Lãnh đạo HĐND và UBND xã Ea Kpam

Trần Anh Thái

Nguyễn Hữu Chung

Nguyễn Huy Anh

Nguyễn Công Định

 

Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

8. Lãnh đạo HĐND và UBND xã Ea Kiết

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Thị Diện

Nguyễn Đình Hiệp

Nguyễn Văn Sỹ

 

Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

9. Lãnh đạo HĐND và UBND xã Ea Kuêh

Nguyễn Văn Lực

Y Blũk Niê

Bùi Huy Hùng

Y Kuối Rcăm

Ngân Hoài Lu

 

Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

10. Lãnh đạo HĐND và UBND xã Ea Mdroh

Đinh Thị Mai

Y Rung Niê

Trần Viết Lai

Nguyễn Thị Tuyết

 

Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

11. Lãnh đạo HĐND và UBND xã Ea Mnang

Nguyễn Chân

Trịnh Ngọc Quốc

Võ Sỹ Tùng

Nguyễn Văn Nam

 

Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

12. Lãnh đạo HĐND và UBND xã Ea Tar

Phan Đình Chinh

Nguyễn Xuân Tráng

Y Thôn Niê

Trần Xuân Quyền

 

Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

13. Lãnh đạo HĐND và UBND xã Ea Tul

Y Uôt Ayun

Võ Văn Nhân

Bùi Trọng Nghĩa

Y Đức Ayun

Y Toàn Ayun

 

Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

14. Lãnh đạo HĐND và UBND xã Quảng Hiệp

Bùi Thanh Bình

Lãnh Chí Mẫn

Ngô Minh Đức

Nguyễn Văn Sang

Lê Xuân Tân

 

Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

15. Lãnh đạo HĐND và UBND xã Quảng Tiến

Nguyễn Đình Tô

Huỳnh Văn Ngẫu

Phạm Trung Kiên

Nguyễn Thị Thanh Vân

 

Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

16. Lãnh đạo HĐND và UBND thị trấn Quảng Phú

Nguyễn Thiên

Nguyễn Văn Thế

Hoàng Xuân Hồng

Nguyễn Tấn Cường

Trần Ngọc Tâm

 

Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

17. Lãnh đạo HĐND và UBND thị trấn Ea Pôk

Trần Đăng Quế

KSơr Sét

Bùi Thanh Thịnh

Y On Niê

Bùi Ngọc Thanh

 

Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn