Xây dựng Hệ thống chính trị

Đảng bộ xã EaH'đing chú trọng phát triển đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số (14/09/2017)

Trong những năm qua, Đảng bộ xã EaH'đing đã đặc biệt quan tâm chú trọng công tác phát triển Đảng, nhất là đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số

Từ năm 2008 đến nay, Đảng bộ huyện Cư M'gar phát triển được 2.083 đảng viên mới (14/07/2017)

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Cư M'gar luôn chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, đặc biệt là ở cơ sở.

Huyện Cư M'gar kết nạp được 117 đồng chí đảng viên, đạt 50,8% kế hoạch cả năm (10/07/2017)

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn – từ đầu năm 2017 đến nay, Đảng bộ huyện Cư M'gar còn tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng để từ bước thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII.

Bế mạc lớp bồi dưỡng công tác đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở (29/03/2017)

Vừa qua, Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với các Ban xây dựng Đảng bế mạc lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên của các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

Đảng bộ xã Ea M’nang nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ (02/06/2016)

Đảng bộ xã Ea M’nang hiện có 16 chi bộ trực thuộc, trong đó có 9 chi bộ thôn. Những năm trước đây mặc dù các chi bộ tổ chức sinh hoạt cơ bản đúng định kỳ, tuy nhiên nội dung sinh hoạt chi bộ chưa phong phú. Một số đồng chí bí thư điều hành cuộc họp còn lúng túng, chưa phân tích rõ nguyên nhân những việc làm được và chỉ rõ trách nhiệm cá nhân, do đó tính giáo dục chiến đấu chưa cao; đảng viên dự họp chi bộ chưa hào hứng phát biểu ý kiến, hoặc chỉ phát biểu ý kiến một chiều, nể nang, ngại va chạm …

Huyện Cư M'gar quan tâm đào tạo năng lực của cán bộ người dân tộc thiểu số (30/05/2016)

Trong những năm qua công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Huyện ủy Cư M’gar chú trọng nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác chuyên môn, cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ, bảo đảm tỷ lệ cán bộ là người dân tộc một cách hợp lý, phù hợp với yêu cầu thực tế của huyện Cư M’gar.

Huyện Cư M'gar phấn đấu đến năm 2020 có 25% Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện, Trưởng các phòng ban có bằng thạc sỹ chuyên ngành (11/05/2016)

Trong những năm qua đội ngũ cán bộ của huyện đã được củng cố kiện toàn về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý. Tuy nhiên trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới thì đội ngũ cán bộ còn nhiều mặt hạn chế. Tình trạng suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống,

Huyện CưM’gar: Sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, năm 2016 (29/04/2016)

Sáng ngày 28/4/2016, tại Hội trường UBMMTQVN huyện, Ban tổ chức Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, năm 2016.

HUYỆN CƯM’GAR ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỚM ĐI VÀO CUỘC SỐNG (26/02/2016)

Đại hội Đảng bộ huyện CưM’gar lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu, với 4 nhiệm vụ trọng tâm, và giải pháp thực hiện. Bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin tưởng và kỳ vọng, huyện CưM’gar đã khẩn trương tuyên truyền, quán triệt nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đi vào cuộc sống.

Hiển thị 1 - 10 of 14 kết quả.
Số bài trên trang 10
của 2

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn