Thứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 26/03/2024

HIỆU QỦA QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ỦY THÁC TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CỦA HỘI LHPN XÃ EA M’NANG

Những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ của Chính quyền địa phương, sự phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể của xã. Hội Phụ nữ xã Ea M’nang đã thực hiện hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực của hội. Trong đó công tác nhận ủy thác tại NHCSXH là công tác được quan tâm hàng đầu; Công tác nhận ủy thác của NHCSXH đã giúp cho hội viên Hội Phụ nữ và người dân trên địa bàn từng bước vươn lên trong cuộc sống, thực hiện có hiệu quả công tác thực hiện tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Góp phần cùng với địa phương trong công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế nâng cao đời sống.  Tính đến 31/01/2024 dư nợ ủy thác qua Hội Phụ nữ xã Ea M’nang là 7.409 triệu đồng, 232 hộ vay vốn với 7 chương trình cho vay.

Hội đã làm tốt khâu tuyên truyền, giải thích về lợi ích của việc gửi tiền tiết kiệm đến nay, 100%  tổ viên tham gia gửi tiết kiệm với số tiền: 431 triệu đồng. Dù trong tình hình kinh tế rất khó khăn, BCH hội Phụ nữ xã Ea M’nang đã phân công các thành viên trong Ban Chấp hành của Hội theo dõi, kiểm tra nguồn vốn ủy thác kịp thời, tham gia bình xét, kết nạp tổ viên, nhắc nhỡ việc sinh hoạt của tổ theo định kỳ bằng nhiều hình thức, thông qua sinh hoạt tổ đôn đốc thu hồi tiền gốc đúng phân kỳ và đúng hạn, nhắc nhỡ những hộ vay chậm trả lãi, ngoài ra còn phổ biến các chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật  của Nhà nước, tăng cường công tác tuyên truyền về Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng Chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hàng tháng đều tham gia họp giao ban vào ngày giao dịch tại xã. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát và sinh hoạt tổ đã làm hạn chế nợ xấu phát sinh đặc biệt là các thành viên trong tổ đã nêu cao trách nhiệm nhắc nhỡ lẫn nhau, chia sẽ kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi để cùng nhau sử dụng vốn có hiệu quả, mang lại thu nhập cao để có khả năng hoàn trả vốn đúng hạn.

43.33

Tổ trưởng có ý kiến về các công tác chuyên môn

Nhờ tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đời sống kinh tế và tinh thần của hội viên Hội phụ nữ và người dân được nâng lên rõ rệt. Nhìn chung tất cả các hộ đều sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, nguồn vốn vay HSSV đã tiếp sức cho các gia đình có đủ điều kiện đầu tư cho con, em được tiếp tục đi học,.Thông qua hoạt động tín dụng Hội Phụ nữ xã Ea M’nang có điều kiện quan tâm hơn đến hội viên và làm cho việc sinh hoạt Hội có nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Trong thời gian tới Hội Phụ nữ xã Ea M’nang sẽ tiếp tục làm tốt công tác quản lý nguồn vốn ủy thác cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội, góp phần cùng với Chính quyền địa phương xã Ea M’nang ngày giàu đẹp, phát huy những mặt đạt được, khắc phục những hạn chế duy trì và quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn/.

                                                Nguồn NHCSXH huyện Cư Mgar

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready