Thứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 26/03/2024

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar đẩy mạnh công tác giải ngân giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn ngay từ những tháng đầu năm 2024

Ngay từ những ngày tháng đầu năm 2024, Phòng giao dịch NHCSXH huyện bám sát sự chỉ đạo của Giám đốc NHCSXH tỉnh và Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện; tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương; sự hỗ trợ, phối hợp của các ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội làm ủy thác cho vay đã triển khai kịp thời các nguồn vốn tín dụng chính sách đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Hoạt động này giúp các đối tượng tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh, để phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần tích cực thực hiện thành công chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Tổng số nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 47,6 tỷ đồng, tăng 1,9 tỷ đồng so 31/12/2023 (+4,15%). Trong đó: Nguồn vốn huy động tiền gửi từ tổ chức, cá nhân đạt 18 tỷ đồng, tăng 1,23 đồng so với 31/12/2023 (7,33%); Nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) đạt 29,5 tỷ đồng, tăng 0,55 tỷ đồng so với 31/12/2023 (3,2%).

Tính đến ngày 25/03/2024, doanh số cho vay đạt 47.334 triệu đồng, với 1.073 lượt hộ vay vốn. Trong đó tập trung chủ yếu cho vay ở các chương tín dụng như: cho vay hộ nghèo 6.905 triệu đồng với 119 lượt hộ vay; cho vay hộ cận nghèo 20.400 triệu đồng, với 344 lượt hộ vay vốn; cho vay hộ mới thoát nghèo 4.255 triệu đồng, với 70 lượt hộ vay vốn; cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 5.480 triệu đồng, với 102 lượt khách hàng vay vốn; cho vay xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 8.160 triệu đồng, với 408 lượt khách hàng vay vốn để xây mới, cải tạo 816 công trình; cho vay Người chấp hành xong án phạt tù 860 triệu đồng, với 11 lượt khách hàng vay vốn. Đến nay có 15 chương trình tín dụng chính sách triển khai trên địa bàn huyện.Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 504 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng (1,4%) so đầu năm, đạt 95% kế hoạch tăng trưởng dư nợ năm 2024, với 12.124 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ, chiếm 28% tổng số hộ dân toàn huyện (tổng số hộ dân toàn huyện là 43.297 hộ). Dư nợ bình quân/xã đạt 29,6 tỷ đồng, tăng 0,5 tỷ đồng so với năm 2023, dư nợ bình quân/tổ tiết kiệm vay vốn (TK&VV) đạt 1,73 tỷ đồng/tổ, tăng 0,02 triệu đồng so với năm 2023, dư nợ bình quân/hộ vay đạt 41,58 triệu đồng, tăng 0,3 triệu đồng so với năm 2023. Trong đó dư nợ cho vay từ nguồn vốn Trung ương đạt 474.019 triệu đồng, tăng 4.639 triệu đồng so với đầu năm; dư nợ cho vay từ nguồn vốn địa phương (bao gồm ngân sách tỉnh, huyện) đạt 30.169 triệu đồng, tăng 3.014 triệu đồng so với đầu năm.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho 533 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, tăng thu nhập; giải quyết việc làm cho 102 lao động có việc làm ổn định tại địa phương; giúp cho 408 hộ có công trình nước sạch và công trình vệ sinh; tạo điều kiện cho 46 hộ vay vốn cho con yên tâm theo học tại các trường đại học, cao đẳng và học nghề; hỗ trợ cho vay 11 hộ gia đình có người chấp hành xong án phạt tù để tái hoà nhập cộng đồng...

           ass

PGD NHCSXH huyện tổ chức giải ngân cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Điểm giao dịch xã Quảng Hiệp

Ngoài ra, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã đầu tư đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại 171 thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đã giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. 

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục phối hợp với các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và hội đoàn thể các xã tiến hành rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, tăng cường giải ngân, nhằm giúp cho các hộ vay tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần thực hiện thành công chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành sớm các chỉ tiêu tỉnh giao trong năm 2024.

                                                                                                                        Y Sếp

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready