Thứ hai, ngày 04 tháng 03 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 18/07/2023

Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk về sửa đổi, bỏ sung một số điều của Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready