Chủ nhật, ngày 14 tháng 07 năm 2024
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 33/2023/NÐ-CP 10/06/2023 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố Tải về
2 48/2023/TT-BTC 12/07/2023 Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công Tải về
3 16/2023/TT-BGTVT 30/06/2023 Thông tư số 16/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ Giao thông và Vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa Tải về
4 333/CP-NC 13/07/2023 Công văn số 333/CP-NC ngày 13/7/2023 của Chính phủ về đính chính Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Tải về
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang