Đảng ủy xã xã Ea Tul tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với hội viên phụ nữ (17/09/2020)

Vừa qua Đảng ủy xã Ea Tul đã tổ chức thành công buổi đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn của xã.

Tham gia buổi đối thoại lần này, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Ea Tul đã trực tiếp tham gia đóng góp 11 ý kiến, kiến nghị với các đồng chí trong cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều nội dung tập trung vào các nhóm vấn đề như: Hỗ trợ cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo bền vững; địa phương cần lồng ghép từ các chương trình dự án để hỗ trợ cây giống, con giống cho hội viên phát triển sản xuất; những bất cập trong việc đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài cho nhân dân; vấn đề ô nhiễm, vệ sinh môi trường nông thôn; công tác cấp thẻ BHYT cho đồng bào còn nhiều sai sót, bất cập… Sau khi tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ea Tul đã trực tiếp trả lời một cách cụ thể, rõ ràng nhiều nhóm vấn đề và đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Cũng trong buổi đối thoại lần này, Đảng ủy xã Ea Tul còn lồng ghép trực tiếp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, tích cực hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Vận động chị em tích cực hơn nữa trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa bàn dân cư, chủ động trong bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương ./.

H'Xiu ÊBan

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn