Đoàn cơ sở Nông trường Cao su Čư M'gar tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2022-2027) (10/05/2022)

 

Đoàn cơ sở Nông trường Cao su Čư M'gar vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2022-2027).

Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội

Hiện nay Đoàn cơ sở Nông trường Cao su Čư M'gar có 06 Chi đoàn trực thuộc với 60 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành Đoàn cơ sở Nông trường Cao su Čư M'gar đã chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào đoàn thi đua đến với đoàn viên, thanh niên. Đã phát động và tổ chức được 10 đợt ra quân thực hiện "Ngày thứ 07 tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh" tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; vận động lồng ghép xây dựng được 05 công trình, phần việc thanh niên; tổ chức trồng và chăm sóc trên 450 cây xanh; vận động được 50 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, đặc biệt là các hoạt động chung tay cùng địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên trong xây dựng kinh tế gia đình - Đoàn cơ sở Nông trường Cao su Čư M'gar đã thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi ở các Chi đoàn, tham mưu hỗ trợ vốn và kỹ thuật xây dựng được  03 mô hình phát triển kinh tế trong đoàn viên, thanh niên. Trong 05 năm qua Đoàn cơ sở Nông trường Cao su Čư M'gar đã giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và đã có 06 đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng…

Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Nông trường Cao su Čư M'gar đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới. Trong đó có 100% đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn và nội quy, quy chế của Nông trường; phấn đấu 100% đoàn viên, thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ; hằng năm có 60% đoàn viên đạt đanh hiệu "Lao động tiên tiến", trong đó có 20% đạt "Chiến sỹ thu đua cấp cơ sở"; không có gia đình đoàn viên, thanh niên vi phạm chính sách dân số/KHHGĐ; giới thiệu 10 đoàn viên tham gia học các lớp nhận thức về Đảng, phấn đấu có từ 05 đến 06 đoàn viên được kết nạp vào Đảng; tiếp tục chủ động trong các phong trào thi đua, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế và các hoạt động "vì cuộc sống cộng đồng" ở địa phương…

 Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Nông trường Cao su Čư M'gar đã bầu 07 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Trung được bầu giữ chức Bí thư Đoàn cơ sở Nông trường Cao su Čư M'gar khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027./.

 

-S.Pa-

Các tin khác

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn