CưMgar hoàn thành gieo cấy lúa nước đông xuân 2014-2015 (12/01/2015)

Để đảm bảo năng suất và sản lượng, cũng như hạn chế những thiệt hại trong sản xuất, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền và các đoàn thể địa phương, trong vụ sản xuất này người dân chỉ tập trung gieo cấy trên những chân ruộng đảm bảo về nguồn nước, đối với khoảng 150 ha chân ruộng thường xảy ra thiếu nước cục bộ về cuối vụ được chuyển sang các loại cây trồng khác nhu cầu về nước ít hơn như cây ngô và rau màu các loại. Cơ cấu giống trong vụ sản xuất này là khoảng 70% diện tích được gieo trồng các giống lúa: Nhị ưu 838, Syn 6, Bắc ưu, VL20, IR64, V13/2, Tài nguyên đột biến 100. Nhiều diện tích lúa được xuống giống sớm đang được bà con nông dân chăm sóc làm cỏ bón phân đợt một và chưa xuất hiện sâu bệnh gây hại.
Ngành nông nghiệp huyện đang khuyến cáo bà con nông dân cần thường xuyên ra ruộng, thăm đồng, kịp thời theo dõi sự sinh trưởng của cây lúa để có các biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời tiến hành nạo nét kênh mương thủy lợi, khơi thông dòng chảy để đảm bảo cung cấp nước cho cây lúa sinh trưởng tốt ./.
Văn Sơn, Đài TT CưMgar

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn