Chi cục Thuế huyện tổng kết công tác thu thuế năm 2014 (17/01/2015)

Có thể nói, năm 2014 công tác thu thuế trên địa bàn huyện trong năm 2014 gặp nhiều khó khăn, bởi Chính phủ bỏ thu thuế VAT đối với cà phê, nông sản, thêm vào đó là các doanh nghiệp ngừng hoạt động với số lượng nhiều… Song được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Cục thuế tỉnh Đăklăk, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện CưM’gar, sự phối kết hợp của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền các xã thị trấn và người nộp thuế, sự phấn đấu nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức Chi cục Thuế nên công tác thu ngân sách của Chi cục Thuế  huyện CưM’gar đạt kết quả cao. Tổng thu là 58 tỷ 614 triệu đồng, đạt 42% dự toán năm 2014; đạt 127% sau khi trừ hụt nguồn, đạt 103% so với dự toán tỉnh giao và là 1 trong 3 huyện của Tỉnh Đăklăk thu hoàn thành chỉ tiêu năm 2014. Để đạt kết quả đó, cấp ủy, chính quyền đã tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thu ngân sách. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế;  thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính thuế; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng để tìm giải pháp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn ổn định sản xuất. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý thu nộp ngân sách của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thọ Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương kết quả mà Chi cục Thuế huyện CưM’gar đạt được trong năm 2014. Về nhiệm vụ thu thuế năm 2015, đồng chí Nguyễn Thọ Sơn yêu cầu tập thể Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức Chi cục Thuế phải thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt chức năng tham mưu kịp thời giúp Uỷ ban nhân dân Huyện chỉ đạo tốt công tác thu thuế; phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, cấp uỷ chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về các chính sách thuế mới và công tác quản lý thuế trên địa bàn. Động viên cán bộ công chức, viên chức Chi cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, giúp người nộp thuế trong quá trình thực hiện các chính sách thuế và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước./.
                                             Công Phong – Đài TT CưM’gar

Các tin khác

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn