Năm 2015, Quảng Phú phấn đấu đưa bình quân thu nhập đầu người đạt 45 triệu đồng (19/01/2015)

Trong năm qua, tổng thu nhập trên địa bàn thị trấn Quảng Phú đạt gần 670 tỷ đồng, đạt gần 120% so với kế hoạch, đưa bình quân thu nhập đầu người của người dân trên địa bàn lên 40 triệu đồng, đạt 120,7% so với kế hoạch. Trong đó, thu tổng thu nhập từ sản xuất nông nghiệp đạt 314 tỉ đồng, bằng 120,3%; thương mại-dịch vụ đạt 225 tỷ đồng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng có doanh thu đạt trên 90 tỷ đồng, bằng 112,7% so với năm 2013… Cùng với việc tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, trong năm 2014 Đảng bộ-chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở thị trấn Quảng Phú còn đặc biệt quan tâm chăm lo và thực hiện tốt các chính sách an ninh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Vì vậy, đến cuối năm 2014 thị trấn Quảng Phú chỉ còn 183 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,84% so với tổng số hộ trên địa bàn. Phát huy những thành quả đó, trong năm 2015 thị trấn Quảng Phú phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 15 đến 18%, đưa mức bình quân thu nhập đầu người trên địa bàn đạt 45 triệu đồng ./.
Văn Sơn, Đài TT CưMgar

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn