Trạm Khuyến nông tổng kết công tác khuyến nông 2014 (23/01/2015)

Trong năm 2014 Trạm Khuyến nông huyện đã tổ chức được 30 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, với 1.200 lượt người tham dự. Nội dung tập huấn tập trung ở các lĩnh vực tái canh cà phê, bón phân cân đối cho cây cà phê, kỹ thuật trồng chăm sóc cho cây hồ tiêu, kỹ thuật nuôi bò cái sinh sản, kỹ thuật nuôi dê, kỹ thuật nuôi cá, kỹ thuật trồng nấm sò, nấm mộc nhĩ, nấm rơm … các lớp tập huấn ưu tiên ở các xã vùng 3, thôn, buôn đặc biệt khó khăn và các xã có mô hình khuyến nông. Trạm Khuyến nông huyện cũng đã mở1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 36 cộng tác viên khuyến nông ở thôn – buôn; cấp phát 200 bộ tài liệu quy trình kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. Khảo nghiệm thành công mô hình lúa lai chất lượng cao 3 dòng Xuyên Hương 178 với diện tích 2ha ở buôn Bling xã CưM’gar cho năng xuất 7 – 7,5 tấn/ha. Triển khai mô hình nuôi bò cái luân chuyển cho 2 hộ gia đình ở buôn SútMĐưng và SútH’luốt xã Cư suê với 4 con bò, hiện đàn bò phát triển tốt. Triển khai 2 mô hình bón phân cân đối ở xã EaH’đing và xã Eatar; mô hình nuôi ghép cá chép V1 với các loại cá trắm cỏ, trôi, mè ở xã EaH’đing và Eakuêh; mô hình trồng nấm sò, nấm mộc nhĩ cho 5 hộ nghèo ở xã Eatar, EaTul, CuôrĐăng, Eadrơng, thị trấn EaPôk; mô hình nuôi gà an toàn sinh học cho hộ nghèo ở xã CưM’gar. Song song với các hoạt động đó, trong năm 2014 Trạm Khuyến nông huyện còn phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh và công ty giống khảo nghiệm giống ngô SSC601, SSC814, CP311, CP511, NK67 tại thị trấn EaPôk, với năng xuất đạt 8 tấn/ha; mô hình lúa lai JETGOLD với diện tích 1,6ha ở xã Cư Suê, với năng xuất đạt 1,6 tấn/ha. Phối hợp với Liên hiệp hội khoa học tỉnh Đăklăk triển khai mô hình bảo tồn nguồn gien lúa cạn LC408 với diện tích 1,2ha tại xã EaMroh, CưDliêMnông, thị trấn Quảng phú và lúa thuần chủng VN121 với diện tích 1ha ở xã CưM’gar thị trấn Ea Pôk.
 Năm 2015 Trạm Khuyến nông huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện giai đoạn 2011 – 2015 gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống khuyến nông ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của cộng tác viên khuyến nông. Đổi mới công tác đào tạo, tập huấn cho nông dân. Tập trung các chương trình khuyến nông phục vụ cho mục tiêu kinh tế xã hội của huyện cũng như mục tiêu xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm và sản xuất theo hướng bền vững, đặc biệt quan tâm các chương trình khuyến nông cho nông dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhân dịp này Trạm Khuyến nông huyện đã khen thưởng cho đơn vị đạt thành tích cao trong công tác khuyến nông năm 2014./.
                                                                        Công Phong

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn