Báo cáo số 28/BC-TTCH ngày 03/5/2022 của Trung tâm chỉ huy phòng, chống Covid 19 huyện về Đánh giá Cấp độ dịch trên địa bàn huyện Cư M’gar theo Nghị quyết số 128/NQ-CP và Quyết định số 4800/QĐ-BYT (Từ ngày 24/4/2022 đến ngày 01/05/2022) (05/05/2022)

Báo cáo số 28/BC-TTCH ngày 03/5/2022 của Trung tâm chỉ huy phòng, chống Covid 19 huyện về Đánh giá Cấp độ dịch trên địa bàn huyện Cư M'gar theo Nghị quyết số 128/NQ-CP và Quyết định số 4800/QĐ-BYT (Từ ngày 24/4/2022 đến ngày 01/05/2022)

Các tin khác

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn