Báo cáo số 446/BC-TTCH ngày 12/10/2021 của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 về tình hình phòng, chống dịch Covid -19 (12/10/2021)

Báo cáo số 446/BC-TTCH ngày 12/10/2021 của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 về tình hình, công tác phòng, chống dịch Covid -19 ngày 11/10/2021 (Số liệu cập nhật từ 16h ngày 10/10/2021 đến 16h ngày 11/10/2021)

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn