Chiến dịch “Nâng bước tương lai, tặng xe đạp” đã tặng 129 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (19/04/2022)

Tuy mới được triển khai từ đầu năm 2022, nhưng thời gian qua Chiến dịch "Nâng bước tương lai, tặng xe đạp" cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn do câu lạc bộ "Vì đàn em thân yêu" của huyện phát động đã nhận được sự tham gia tích cực của cộng đồng.

Trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo ở xã Ea M'nang

Tính đến nay, Chiến dịch đã trao tặng tổng cộng 129 chiếc xe đạp cho các em học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn ở 33 liên đội trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện và 01 liên đội trường Tiểu học ở huyện Ea H'Leo. Chiến dịch "Nâng bước tương lai, tặng xe đạp" đã kịp thời giúp các em học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn có phương tiện đến trường, là nguồn động lực tiếp sức cho các em tích cực ra sức thi đua học tập, hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng, nhất là học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số. Kinh phí thực hiện hoạt động nhân văn này do các thành viên câu lạc bộ "Vì đàn em thân yêu" của huyện vận động từ các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn huyện đóng góp, hỗ trợ, bình quân mỗi chiếc xe đạp trị giá 1,5 triệu đồng.

Với ý nghĩa nhân văn của Chiến dịch, hiện nay câu lạc bộ "Vì đàn em thân yêu" của huyện tiếp tục huy động và thực hiện trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo, kịp thời động viên, khích lệ các em phấn đấu vươn lên trong học tập, nhất là đối với học sinh ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

 

H'Xiu Êban

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn