Hội Cựu chiến binh xã Čư M'gar tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027) (20/04/2022)

Vừa qua Hội Cựu chiến xã Čư M'gar đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027). Đồng chí Ksor Ho - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Čư M'gar đã về tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Hội CCB xã Cư M'gar

Phát huy phẩm chất "Anh Bộ đội Cụ Hồ", trong 05 năm qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh xã Čư M'gar đã đoàn kết, tích cực tham gia công tác xây dựng bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển toàn diện. Hội Cựu chiến binh xã thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Hội cấp trên, tuyên truyền vận động hội viên tích cực Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chủ động tập hợp hội viên, tiên phong, gương mẫu thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Cựu chiến binh xã Čư M'gar đã kết nạp được 37 hội viên, nâng tổng số hội viên trên địa bàn xã lên 211 đồng chí tham gia sinh hoạt ở 11 Chi hội thôn, buôn. Với tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế - Hội đã vận động hội viên xây dựng quỹ Chi hội được trên 512 triệu đồng (bình quân mỗi hội viên tham gia đóng góp trên 2,3 triệu đồng) và đã giải quyết cho 30 lượt hội viên vay phát triển kinh tế. Đồng thời quản lý hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho hội viên vay với  tổng dư nợ đạt trên 3,9 tỷ đồng… Từ những hoạt động tình nghĩa của tổ chức Hội, đến nay xã Čư M'gar chỉ còn 02 gia đình hội viên cựu chiến binh thuộc diện hộ nghèo, số gia đình hội viên cựu chiến binh có kinh tế từ khá trở lên chiếm gần 96% so với tổng số gia đình hội viên trên địa bàn. Bên cạnh hoạt động hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, 05 năm qua Hội Cựu chiến binh xã Čư M'gar còn chủ động thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn. Đồng thời thực hiện công tác khuyến học đã vận động, kịp thời khen thưởng cho 90 em học sinh có đạt thành tích cao trong rèn luyện và học tập.

Về tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Cựu chiến xã Čư M'gar lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027), đồng chí  Ksor Ho - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Čư M'gar đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, hội viên cựu chiến binh xã Čư M'gar đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đồng chí đề nghị cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Čư M'gar tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy phẩm chất "Anh Bộ đội Cụ Hồ", tích cực nỗ lực, phấn đấu nêu gương thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh…

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Cựu chiến binh xã Čư M'gar đã bầu 12 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa VII (nhiệm kỳ 2022-2027) và bầu 07 đại biểu tham dự Đại hội cấp trên. Ban chấp hành khóa mới đã tổ chức phiên họp đầu tiên bầu Ban thường vụ cùng các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy ban kiểm tra của Hội. Đồng chí Y Trương Êban được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Čư M'gar khóa VII (nhiệm kỳ 2022-2027)./.

 

H'Xiu Êban

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn