Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Čư M'gar lần thứ 08 khóa IX (mở rộng) (17/12/2021)

Sáng ngày 17/12/2021, Huyện ủy Čư M'gar tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 08 khóa IX (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Đình Viên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nay H'Nan – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Lê Nam Cao – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị BCH Đảng bộ huyện

Trong năm 2021 Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Čư M'gar đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều Đề án, Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, chủ động bảo vệ sức khỏe cho toàn dân. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền địa phương và sự đoàn kết, đồng thuận của quần chúng nhân dân - năm 2021 an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quân sự quốc phòng ở huyện Čư M'gar luôn được đảm bảo, tổng giá trị sản xuất sản phẩm chủ yếu ước đạt 11.860 tỷ đồng, tăng 8,3% so với năm 2020. Trong đó nông lâm, ngư nghiệp ước đạt 4.394 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch; công nghiệp, xây dựng ước đạt 2.524 tỷ đồng, đạt hơn 100% kế hoạch, tăng 12,3% so với năm 2020; thương mại - dịch vụ ước đạt 4.941 tỷ đồng. Năm 2021 thu nhập bình quân đầu người ở huyện Čư M'gar ước đạt 54,3 triệu đồng, đạt trên 100% kế hoạch; huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 7.205 tỷ đồng, đạt hơn 100% kế hoạch; tổng mức lưu chuyển hàng hóa ước đạt 6.600 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh diễn biến phức tạp, song công tác thu ngân sách ở huyện Čư M'gar đến nay đã đạt được trên 174 tỷ đồng, bằng gần 145% dự toán tỉnh giao và  bằng 136% dự toán HĐND huyện giao từ đầu năm...

Cùng với đó công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội có nhiều tiến bộ, đã chủ động đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, hướng về cơ sở. Năm 2021 Đảng bộ huyện Čư M'gar kết nạp được 130 đảng viên mới (đạt 108% kế hoạch tỉnh giao). Huyện Čư M'gar tiếp tục duy trì 100% thôn, buôn, tổ dân phố có Chi bộ và có đảng viên là người tại chỗ, 100% trường học công lập có Chi bộ Đảng; tỷ lệ đảng viên tham gia học Nghị quyết của Đảng đạt 97%...

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Čư M'gar lần thứ 08 khóa IX (mở rộng) đã cùng nhau thảo luận, nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong năm qua, xây dựng giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Hội ghị đã thông qua Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021, phương hướng năm 2022 và chương trình kiểm tra giám sát năm 2022./.

 

Công Phong

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn