Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Čư M'gar triển khai, quán triệt một số văn bản của Trung ương, của tỉnh (25/04/2022)

Huyện ủy Čư M'gar vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) nhằm triển khai, quán triệt một số văn bản của Trung ương, của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đình Viên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị BCH mở rộng

Hội nghị lần này đã tập trung quán triệt, triển khai Quy định số 58 ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về "Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng"; Quy định số 509 ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về "Chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố"; quán triệt Nghị quyết số 08 ngày 24/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030". Qua đó giúp cán bộ, đảng viên trong huyện nắm vững các nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy. Từ đó tạo sự thống nhất trong tổ chức và thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Hội nghị lần này còn tập trung thảo luận, đánh giá cho ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về "Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030". Đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

 

-S.Pa-

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn