Hội nghị triển khai chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2022 (02/08/2022)

UBND huyện Čư M'gar vừa tổ chức hội nghị triển khai Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị Chương trình nước sạch

Hội nghị lần này đã tập trung giới thiệu Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả; giới thiệu các hoạt động và sự cần thiết đầu tư vệ sinh nông thôn; vận động sự ủng hộ của chính quyền về vệ sinh nông thôn; kết quả hoạt động Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2022; kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi, nâng cao năng lực, hoạt động kiểm tra và đánh giá Chương trình năm 2022. Tại huyện Čư M'gar Chương trình được triển khai tại 07 xã gồm: Xã Quảng Hiệp, Ea Kpam, Ea M'nang, Ea Tar, Cuôr Đăng, Čư M'gar và xã Cư DliêMnông. Giai đoạn 2016 đến nay, các xã đã xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện giám sát Chương trình, tổ chức tập huấn cho các đối tượng, triển khai các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi…nhằm cải thiện hành vi rửa tay, chấm dứt tình trạng phóng uế bừa bãi ra môi trường, đầu tư xây dựng và sửa chữa nhà vệ sinh, công trình cấp nước…nhằm tăng tỷ lệ người dân được sử dụng nhà tiêu và nước sạch. Các địa phương đều đã được UBND tỉnh Đắk Lắk trao chứng nhận "vệ sinh toàn xã" giai đoạn 2017 - 2020. Đến nay huyện Čư M'gar hiện có 40.143 hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh (chiếm tỷ lệ 95,1%); có 36.265 hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh (chiếm tỷ lệ 86% so với số hộ có nguồn nước sử dụng)…

Hiện nay huyện Čư M'gar tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng "vệ sinh toàn xã" tại các xã thực hiện Chương triêHieeình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả". Đối với huyện, năm 2022 được ngân sách chi thực hiện nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát, theo dõi và đánh giá Chương trình. Theo đó huyện và các xã tham gia thực hiện Chương trình sẽ tổ chức các hội nghị, các lớp tập huấn để phổ biến, tổ chức các hoạt động truyền thông liên quan đến Chương trình. Từ đó đảm bảo hoàn thành "vệ sinh toàn xã", duy trì và nâng cao các tiêu chí trong các năm tiếp theo./.

 

H'Xiu Êban

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn