Huyện Cư M'gar bế giảng lớp sơ cấp chính trị khoá I năm 2018 (04/09/2018)

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cư M'gar vừa tổ chức lễ bế giảng lớp sơ cấp chính trị khoá I năm 2018.

Trong thời gian 01 tháng, 37 học viên tham gia lớp học ở các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn của huyện đã được nghiên cứu, tìm hiểu các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nguồn gốc và cơ sở của thế giới; mối quan hệ và sự phát triển của sự vật, hiện tượng trong thế giới; xã hội loài người và sự phát triển, vận động của xã hội loài người; kinh tế hàng hóa; chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển; hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; CNXH và thời kỳ quá độ đi lên XHCN ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng XNCH; cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát triển dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; vấn đề quốc phòng, an ninh; Đảng cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước; lịch sử Đảng bộ huyện Cư M'gar; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Kết thúc khóa học 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 02 học viên được xếp loại giỏi, 10 học viên xếp loại khá.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên

Lớp sơ cấp chính trị khoá I năm 2018 nhằm trang bị và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở để vận dụng vào điều kiện thực tế. Từ đó chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương./.

S.Pa

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn